Členovia RŠ

Riadne voľby prebehli 14. 11. 2017.

Nasledujúce voľby budú v novembri 2021.

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

 • Mgr. Eva Adamove
 • Mgr. Petra Palkovičová

Zástupca nepedagogických zamestnancov

 • Ing. Mgr. Silvia Dinžíková Mojzsisová (od 4.3. 2021 – zvolená v doplňujúcich voľbách)

Zástupcovia rodičov

 • Mgr. Pavel Šimove – 4.A, 6.A (predseda)
 • Mgr. Silvia Fáberová – 8.A
 • Mgr. Mária Šebestová – 2.A, 4.A, 6.A
 • Pavol Pavlovič (od 11.3. 2021 – zvolený v doplňujúcich voľbách)

Zástupcovia zriaďovateľa

 • PaedDr. Vladimír Daniš
 • Mgr. Eva Kolesárová
 • Mgr. Anna Polcková
 • Mgr. Radomír Vařák (od 1.1. 2021)
© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.