Všetky udalosti 8-ročné gymnázium

  Obedy sa budú poskytovať v pracovných dňoch od 27. augusta (pondelok) do 31. augusta (piatok). Jedálny lístok je dostupný tu.  Obedy bude dodávať Global Gastro s. r. o.   Prosím, kto má záujem,  môže sa  prihlásiť  do  22. augusta (t. j. streda) podľa miesta odberu stravy: Obedy budova Vranovská na adrese: Read More

VI. evanjelické cirkevné dni

Start date: 29.06.2018

End date: 01.07.2018

Location: Zvolen

Milí žiaci, rodičia, pedagógovia a priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na VI. evanjelické cirkevné dni − celocirkevné podujatie, ktoré sa bude konať od 29. júna do 1. júla 2018 vo Zvolene pod biblickým heslom „V Tvojich rukách sú naše časy!“ (Ž 31, 16a).

Rodičovské združenie

Start date: 30.05.2018

End date: 07.06.2018

Dňa 5.  júna  2018 (utorok) sa uskutoční rodičovské združenie pre všetky ročníky na EZŠ  Palisády. Začiatok rodičovského združenia je: o 16:00 hod. pre prvý stupeň ZŠ (1. – 3. ročník ZŠ) v kmeňových triedach o 17:00 hod. pre 4. ročník a druhý stupeň ZŠ a osemročné gymnázium (5. ročník ZŠ, prímaRead More

Prijímacie konanie na 8-ročné štúdium

Start date: 14.05.2018

End date: 17.05.2018

Location: Vranovská 2

Prijímacie konanie na 8-ročné štúdium sa bude konať v dvoch termínoch: 14. mája 2018 a 17.mája 2018. Viac informácií je dostupných priamo tu.

Triedne aktívy a konzultácie

Error: please reset date

Time: 16,00-18,00

Location: Palisády

5. júna 2018 (utorok) sa budú konať triedne aktívy a konzultačné hodiny pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov základnej školy a študentov osemročného gymnázia na EZŠ a EL Palisády.

2% nám

Start date: 29.01.2018

End date: 30.04.2018

Prijímacie konanie na bilingválne štúdium

Date: 26.03.2018

Location: Vranovská 2

Deň otvorených dverí – Palisády

Date: 20.03.2018

Time: 8:30 - 12:30

Location: Bratislava, Palisády 57

Dňa 20. marca 2018 Vás radi privítame v priestoroch našej Evanjelickej základnej školy, a zároveň aj osemročného gymnázia Evanjelického lýcea.

Školská firma Elmade má nový merch spolu s novou reklamou.

Ples lýceistov – Venice Carnival Night

Date: 27.01.2018

Location: Dom kultúry Zrkadlový háj

Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na 8. Ples Lyceistov, tentokrát v téme Venice Carnival Night (Benátsky karneval).

Oznam pre stravníkov – Palisády

Start date: 08.01.2018

End date: 26.01.2018

Location: Palisády

Od 1. 1. 2018 na základe žiadosti rodičov o zmenu dodávateľa stravy bude novým dodávateľom stravy spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. V budove Palisády bude systém podobný ako u doterajšieho dodávateľa stravy (stravné lístky), v budove Vranovská bude zavedený elektronický stravovací systém. Cena a platobnéRead More

Dôležité pre stravníkov v školskej jedálni: zmena dodávateľa

Start date: 04.12.2017

End date: 20.12.2017

Location: Vranovská, Palisády

Stravovanie – obedy vo Výdajniach stravy Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 a Evanjelického lýcea, Vranovská 2 

Adventný bazár a Vianočná besiedka

Date: 10.12.2017

Time: 9,30

Location: Kostol Svätej Trojice na Strečnianskej ulici (Petržalka)

Žiaci Evanjelickej základnej školy Vás pozývajú v nedeľu 10. decembra 2017 do Kostola Svätej Trojice na Strečnianskej ulici (Petržalka), kde o 9,30 počas Služieb Božích bude Vianočná besiedka a následne o 10,30 v zborových priestoroch Adventný bazár.

Deň otvorených dverí

Date: 06.12.2017

Time: 9.00 - 14.00

Location: Vranovská 2

Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa  6. decembra 2017 (streda) v priestoroch školy na Vranovskej 2  od 9.30 do 13.30 hod.

Kilo na pomoc pre rodiny v kríze

Start date: 27.11.2017

End date: 01.12.2017

Location: Vranovská, Palisády

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlásila projekt Kilo na pomoc pre rodiny v kríze.

© 2020: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.