HarmonogramOrganizácia školského roka 2019/2020


Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok) Službami Božími vo Veľkom kostole na Panenskej ulici v Bratislave. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).Termíny triednych aktívov, konzultačných hodín a klasifikačných porád na šk. rok 2019/2020


Triedne aktívy a konzultačné hodiny Palisády 57

 • 24. septembra 2019
 • 12. november 2019
 • 14. januára 2020
 • 7. apríla 2020
 • 2. júna 2020

Klasifikačné porady Palisády 57

 • štvrťočná: 12. novembra 2019
 • polročná: 28. januára 2020
 • trištvrteročná: 7. apríla 2020
 • koncoročná: 23. júna 2020

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2019/2020


 • jesenné 30. október – 3. november 2019
 • vianočné 21. december 2019 – 7. január 2020
 • polročné 3. február 2020
 • jarné Bratislavský kraj 15. február – 23.február 2020
 • veľkonočné 9. apríl – 14. apríl 2020
 • letné 1. júl – 1. september 2020
© 2020: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.