Obedy


Kliknutím na odkaz zobrazíte jedálny lístok príslušnej jedálne

(odkaz sa otvorí v novej karte prehliadača)

 


Jedálny lístok – Jedáleň na Evanjelickom lýceu Vranovská 2 Bratislava


Jedálny lístok – Jedáleň na EZŠ Palisády 57 BratislavaInformácie našich školských jedální EZŠ Palisády a EL Vranovská

Dôležité!

každý záujemca o stravovanie v školskej jedálni (stravník, resp. rodič, zamestnanec) v novom šk. roku 2019/20 sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky – krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú v termíne od 15. augusta 2019 do dvoch pracovných dní mailom zaslané ďalšie informácie. Prihlášku je potrebné vyplniť aj u stravníkov, ktorí sa už v minulosti v ŠJ stravovali. V prípade súrodencov je potrebné vyplniť prihlášku za každého z nich.

Upozornenie: Bez vyplnenej prihlášky nie je stravovanie v školskej jedálni možné.

Prihlášku na stravovanie ŠTUDENTA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz

Prihlášku na stravovanie ZAMESTNANCA môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz

_______________________________________________________________________

Odhlasovanie / prihlasovanie obeda / zmena menu prebieha elektronicky najneskôr do 07:15 hod. po prihlásení do Edupage príslušnej školy (cez menu Komunikácia – Školská jedáleň – Jedálny lístok) alebo cez mobilnú aplikáciu Edupage (dláždica Jedálny lístok).

_______________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

Kontakty

V prípade problémov, nejasností, podnetov a otázok súvisiacich so stravovaním sa môžete obrátiť na nasledujúce kontakty:

Email na správcu Elektronického stravovacieho systému (ESS) na oboch školách: jedalen@evlyceum.sk  (vybavuje Dušan Pista)

 • Riešenie trvalého, resp. dlhodobého prihlasovania a odhlasovania sa zo stravy
 • Problémy súvisiace s kreditom (platbami) a ich nesprávnym zobrazovaním v systéme
 • Strata, nájdenie, zneužitie, nefunkčnosť čipového prívesku, resp. ISIC karty
 • Technické problémy (nefunkčnosť systému, nezobrazovanie jedálneho lístka, inštalácia mobilnej aplikácie, strata prihlasovacích údajov …).
 • Návrhy, podnety, informácie k ESS a pod.

Email do jedálne dodávateľa stravy: jedalensvr@gmail.com (vybavuje pani Kobeščáková)

 • Problémy s úhradou (neskoré úhrady, nesprávne úhrady, neevidovanie včas uhradenej platby v systéme ani v posledný deň v mesiaci, neevidovanie nepravidelnej platby ani dlhšiu dobu po zaslaní dokladu o zaplatení)
 • Oznámenie omeškajúcej platbe, resp. neskorej úhrady (v mimoriadnych prípadoch)
 • Pripomienky, pochvaly k jedálnemu lístku
 • Informácie k preplatkom (aktuálne až koncom mesiaca jún)
 • Iné záležitosti týkajúce sa predovšetkým dodávateľa stravy

Telefón do jedálne dodávateľa stravy: 0914 109 109 (vybavuje pani Kobeščáková)

 • Iné neodkladné záležitosti, ktoré je podľa uváženia potrebné riešiť telefonicky

Trvalé ukončenie stravovania v priebehu šk. roka v jedálni ktorejkoľvek školy treba nahlásiť výlučne mailom
na adresu: jedalen@evlyceum.sk

_______________________________________________________________________

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne sú pravideľne zverejňované na

www.evlyceum.edupage.sk – Školská jedáleň (študenti 8-ročného a bilingválneho štúdia)

www.ezs.edupage.sk – Školská jedáleň (žiaci žákladnej školy)

© 2020: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.