Obedy


Kliknutím na odkaz zobrazíte jedálny lístok príslušnej jedálne

(odkaz sa otvorí na novej karte prehliadača)

 


Jedálny lístok – Jedáleň na Evanjelickom lýceu Vranovská 2 Bratislava


Jedálny lístok – Jedáleň na EZŠ Palisády 57 BratislavaVážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí študenti,

od 8. januára 2019 majú stravníci školskej jedálne na Evanjelickom lýceu Vranovská 2 možnosť výberu z dvoch hlavných jedál (A. menu, B. menu).

Výber sa realizuje v Jedálnom lístku po prihlásení užívateľa do webstránky Edupage, resp. v mobilnej aplikácii.

Prednastavené vo výbere je menu A., to znamená, že ak stravník sám nezmení výber, varí sa pre neho toto hlavné jedlo.
Výber, resp. zmenu menu je možné realizovať najneskôr do 7:15 hod. daného dňa (rovnako ako odhlasovanie zo stravy).

_______________________________________________________________________

Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu prebieha elektronicky do 7:15 hod. po prihlásení do Edupage príslušnej školy (menu Komunikácia – Školská jedáleň – Jedálny lístok) alebo mobilnú aplikáciu Edupage.

_______________________________________________________________________

Dôležité!

každý záujemca o stravovanie v školskej jedálni (stravník, resp. rodič) v novom šk. roku 2018/19 sa musí  zaevidovať elektronicky, vyplnením prihlášky – krátkeho formulára cez internet. Následne mu budú mailom zaslané ďalšie informácie. Prihlášku je potrebné vyplniť aj u stravníkov, ktorí sa už v minulosti v ŠJ stravovali. V prípade súrodencov je potrebné vyplniť prihlášku za každého z nich.

Upozornenie: V šk. roku 2018/19  sa budú používať nové platobné údaje stravníkov, preto nie je možné k úhrade stravy využiť minuloročné.

Prihlášku na stravovanie môžete vyplniť kliknutím na tento odkaz

________________________________________________________________________

Kontakty

V prípade problémov, nejasností, podnetov a otázok súvisiacich so stravovaním sa môžete obrátiť na nasledujúce kontakty:

Email na správcu Elektronického stravovacieho systému (ESS) na oboch školách: jedalen@evlyceum.sk  (vybavuje Dušan Pista)

 • Riešenie trvalého, resp. dlhodobého prihlasovania a odhlasovania sa zo stravy
 • Problémy súvisiace s kreditom (platbami) a ich nesprávnym zobrazovaním v systéme
 • Strata, nájdenie, zneužitie, nefunkčnosť čipového prívesku, resp. ISIC karty
 • Technické problémy (nefunkčnosť systému, nezobrazovanie jedálneho lístka, inštalácia mobilnej aplikácie, strata prihlasovacích údajov …).
 • Návrhy, podnety, informácie k ESS a pod.

Email do jedálne dodávateľa stravy: jedalensvr@gmail.com (vybavuje pani Kobeščáková)

 • Problémy s úhradou (neskoré úhrady, nesprávne úhrady, neevidovanie včas uhradenej platby v systéme ani v posledný deň v mesiaci, neevidovanie nepravidelnej platby ani dlhšiu dobu po zaslaní dokladu o zaplatení)
 • Oznámenie omeškajúcej platbe, resp. neskorej úhrady (v mimoriadnych prípadoch)
 • Pripomienky, pochvaly k jedálnemu lístku
 • Informácie k preplatkom (aktuálne až koncom mesiaca jún)
 • Iné záležitosti týkajúce sa predovšetkým dodávateľa stravy

Telefón do jedálne dodávateľa stravy: 0914 109 109 (vybavuje pani Kobeščáková)

 • Iné neodkladné záležitosti, ktoré je podľa uváženia potrebné riešiť telefonicky

Trvalé ukončenie stravovania v priebehu šk. roka v jedálni ktorejkoľvek školy treba nahlásiť výlučne mailom
na adresu: jedalen@evlyceum.sk

_______________________________________________________________________

Aktuálne informácie a oznamy školskej jedálne sú pravideľne zverejňované na

www.evlyceum.edupage.sk – Školská jedáleň (študenti 8-ročného a bilingválneho štúdia)

www.ezs.edupage.sk – Školská jedáleň (žiaci žákladnej školy)

© 2019: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.