Mgr. Martina Šandor

 

Miestnosť:  č. 201 – oproti English library

Čas: podľa dohovoru

Email: skolskypsycholog@evlyceum.sk alebo martina.sandor@evlyceum.sk

 

Pre študentov som tu v témach ako:

 • pomoc pri učení, študijných návykoch, motivácii k učeniu
 • pomoc pri zvládaní záťažových situácii (skúšanie, maturita, …)
 • integrácia študentov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s výchovnou poradkyňou
 • adaptácia na nové prostredie školy
 • zvládanie konfliktných situácii
 • poradenstvo v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov
 • osobnostný rozvoj
 • rozvoj komunikačných zručností
 • duševné zdravie
 • podľa vašej potreby

 

Pre učiteľov som tu v témach ako:

 • vzťah k študentom – porozumenie ich problémom, tvorba osobného a hodnotiaceho prístupu, pomoc pri identifikácii študentov s poruchami učenia, nadaných žiakov a iné
 • inovačné metódy vzdelávania, inovačné metódy hodnotenia, pomoc pri hľadaní výchovným metód pri nespolupracujúcich študentoch a rodičoch
 • podľa potreby učiteľa

 

Pre rodičov som tu v témach ako:

 • poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch študentov
 • pomoc pri školskej integrácii
 • podľa potreby rodiča

 

Základné princípy mojej práce:

 • diskrétnosť (dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov)
 • nestrannosť
 • profesionalita
 • spolupráca s inými odborníkmi a inštitúciami
 • ochota vypočuť a snaha hľadať optimálne riešenia

 

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.