Verejné dokumenty

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre Evanjelické lýceum je k nahliadnutiu na sekretariáte školy na Vranovskej ulici č. 2. A bude doplnený aj tu.

Školský poriadok

V školskom poriadku sú uvedené práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov.

Klasifikačný poriadok

Klasifikačný poriadok Evanjelického lýcea, Vranovská 2 boli vypracované s cieľom umožniť žiakom a rodičom jasnú a presnú orientáciu v požiadavkách učiteľov jednotlivých predmetov (skupín predmetov) na obsah, formu a systematickosť hodnotenia úrovne vedomostí a kvality výkonov žiakov.


Správy o činnosti školy

Správy o činnosti školy podávajú prehľad o výchovno vzdelávacej činnosti, priestorovom zabezpeční chodu školy, úspechoch školy, silných a slabých stránkach školy.

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017


Zmluvy, faktúry a objednávky

V súlade s ustanoveniami zákona 546/2010 zverejňujeme zmluvy, faktúry a objednávky.

Núcem – zmluva č. 83/2013 Evanjelické Lýceum o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu.

Núcem – zmluva č. 64/2014 Evanjelické Lýceum o bezodplatnom prevode majetku štátu č.64/2014.


Verejné obstarávanie

Oprava hygienických zariadení (umyvárne a toalety) v internátnej časti budovy školy Vranovská 2.

9.5.2019

Oprava hygienických zariadení (umyvárne a toalety) v internátnej časti budovy školy Vranovská 2

Oprava hygienických zariadení v budove školy Vranovská 2

18.4.2019

Oprava hygienických zariadení v budove školy Vranovská 2, 2. nadzemné podlažie – stavebné práce.

Ochranná sieť na strop telocvične

08.07.2014

Ochranná sieť na strop telocvične.

Nákup výpočtovej techniky

06.12.2014

Zadanie zákazky na nákup výpočtovej techniky a príslušenstva.

Čistiace a hygienické potreby

04.12.2014

Zadanie zákazky na obstarávanie čistiacich a hygienických potrieb.

Kancelársky papier

04.12.2014

Zadanie zákazky na obstarávanie kancelárskeho papiera.

Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky

23.12.2014

Zadanie zákazky na nákup výpočtovej a audiovizálnej techniky.

Nákup interaktívnej tabule

30.01.2015

Zadanie zákazky na nákup interaktívnej tabule v počte dva kusy.

© 2019: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.