Verejné dokumenty

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre Evanjelické lýceum bude  k nahliadnutiu na sekretariáte školy na Vranovskej ulici č. 2. A bude doplnený aj tu.

Školský poriadok

V školskom poriadku sú uvedené práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov.

Klasifikačný poriadok

Klasifikačný poriadok Evanjelického lýcea, Vranovská 2 bol vypracovaný s cieľom umožniť žiakom a rodičom jasnú a presnú orientáciu v požiadavkách učiteľov jednotlivých predmetov (skupín predmetov) na obsah, formu a systematickosť hodnotenia úrovne vedomostí a kvality výkonov žiakov.

Stupnice hodnotenia

Hodnotenie predmetov ANJ-anglický jazyk, AAA-anglická a americká literatúra, AJG-anglická gramatika, KAJ-konverzácia v anglickom jazyku:

 • 1: 100% – 90%
 • 2: 89,9% – 80%
 • 3: 79,9% – 70%
 • 4: 69,9% – 60%
 • 5: 59,9% – 0%

Hodnotenie nemeckého a ruského jazyka:

 • 1: 100% – 90%
 • 2: 89,9% – 75%
 • 3: 74,9% – 60%
 • 4: 59,9% – 40%
 • 5: 39,9% – 0%

Hodnotenie všetkých ostatných predmetov:

 • 1: 100% – 90%
 • 2: 89,9% – 75%
 • 3: 74,9% – 50%
 • 4: 49,9% – 30%
 • 5: 29,9% – 0%

Správy o činnosti školy

Správy o činnosti školy podávajú prehľad o výchovno vzdelávacej činnosti, priestorovom zabezpeční chodu školy, úspechoch školy, silných a slabých stránkach školy.

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018 a správa spirituálky

2018-2019 a správa spirituálky

2019_2020 a správa spirituálky


Zmluvy, faktúry a objednávky

V súlade s ustanoveniami zákona 546/2010 zverejňujeme zmluvy, faktúry a objednávky.

Núcem – zmluva č. 83/2013 Evanjelické Lýceum o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu.

Núcem – zmluva č. 64/2014 Evanjelické Lýceum o bezodplatnom prevode majetku štátu č.64/2014.


Verejné obstarávanie

Zákazka: Oprava havarijného stavu počítačovej siete a jej modernizácia

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Zákazka: Výpočtová technika z financií Nadácie M. Bela

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Zákazka: Notebooky z financií MŠVVSR

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Zákazka: Oprava elektroinštalácie (zásuvkové obvody)  v budove Vranovská 2

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Zákazka:  Oprava strechy jedálne budova Palisády 57 – zákazka EZŠ

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Zákazka: Lyžiarsky kurz – zabezpečenie stravovania a ubytovania

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Zákazka Oprava chodby pred telocvičňou v budove školy Vranovská 2

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Zákazka Športové potreby (Dotácia z programu ÚV SR Podpora rozvoja športu na rok 2019)

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Zákazka Počítače pre strednú školu 2019

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Oprava hygienických zariadení (umyvárne a toalety) v internátnej časti budovy školy Vranovská 2.

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Zákazka Oprava hygienických zariadení v budove školy Vranovská 2.

Viac informácií nájdete na tejto podstránke.

Ochranná sieť na strop telocvične

08.07.2014

Ochranná sieť na strop telocvične.

Nákup výpočtovej techniky

06.12.2014

Zadanie zákazky na nákup výpočtovej techniky a príslušenstva.

Čistiace a hygienické potreby

04.12.2014

Zadanie zákazky na obstarávanie čistiacich a hygienických potrieb.

Kancelársky papier

04.12.2014

Zadanie zákazky na obstarávanie kancelárskeho papiera.

Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky

23.12.2014

Zadanie zákazky na nákup výpočtovej a audiovizálnej techniky.

Nákup interaktívnej tabule

30.01.2015

Zadanie zákazky na nákup interaktívnej tabule v počte dva kusy.

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.