Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o … Dokument na stiahnutie
zmenu seminára
štúdium v záhraničí žiadosť o možnosť absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí
komisionálne rozdielové skúšky žiadosť o možnosť vykonať rozdielové skúšky
komisionálne opravné skúšky z konkrétneho predmetu vyučovaného v danom školskom roku
komisionálne opravné skúšky z maturity
vydanie ISICu  dvojstranová žiadosť (vyplňte obe strany)
uvoľnenie z vyučovania
posunutie klasifikácie
oslobodenie z telesnej výchovy iba v papierovej podobe, vyzdvihnite si ho na sekretariáte školy
o integráciu žiaka  Žiadosť vo formáte Word

Iné dokumenty Dokument na stiahnutie
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti žiaka Vyhlásenie vo formáte Word
Oznámenie o výnimke z karantény Vyhlásenie vo formáte Word
Záväzná prihláška pre žiakov 3.A a 3.C na povinne voliteľné predmety v 4. ročníku Žiadosť vo formáte Word
Záväzná prihláška pre žiakov 3.B na povinne voliteľné predmety v 4. ročníku Žiadosť vo formáte Word
Záväzná prihláška pre žiakov 4.A a 4.C na povinne voliteľné predmety v 5. ročníku Žiadosť vo formáte Word
Záväzná prihláška pre žiakov 4.B na povinne voliteľné predmety v 5. ročníku Žiadosť vo formáte Word
Oznámenie o zanechaní štúdia

 

Sadzobník poplatkov za služby poskytované školou

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.