Všetky udalosti

Študentská firma doDNA bude predávať svoje akcie

Date: 29.11.2021

Time: 7:40-12:05

Location: Vranovskí 2

Ahojte! Srdečne Vás pozývame na predaj akcií školskej firmy doDNA, ktorý sa uskutoční v pondelok 29.11.2021. Príďte podporiť mladých ambicióznych študentov a dozvedieť sa niečo viac o probléme s plastami. Nájdete nás oproti triede 11. Tešíme sa na Vás. Hello! We would like to invite you to the sale ofRead More

Zoznamy prvákov – bilingválne štúdium v školskom roku 2021/2022

Start date: 13.08.2021

End date: 30.09.2021

Location: Vranovská 2

Milí naši prváci, už vieme, do ktorej triedy budete patriť a po prečítaní zoznamov uvedených nižšie to budete vedieť už aj vy. 🙂 Ďalšie informácie k začiatku školského roka nájdete na tomto webe, no sledujte i našu facebookovskú stránku, kde ich tiež priebežne pridávame. Tešíme sa na vás! 🙂   1.ARead More

Organizácia školy počas návštevy Sv. Otca na Slovensku

Start date: 13.09.2021

End date: 14.09.2021

Dobrý deň, na základe “Usmernenia pre školy k návšteve Svätého otca Františka na Slovensku v dňoch 12. a 15. septembra 2021”, vydané ministerstvom školstva, bude vyučovanie na našej škole prebiehať takto: 13.9. riaditeľské voľno, 14. 9. dištančné vzdelávanie – online vyučovanie.   vedenie Evanjelického lýcea

Na kolesách proti rakovine

Date: 11.09.2021

Time: 10:00-14:00

Location: Námestie republiky, Petržalka

  Pozývame Vás podporiť skvelú charitatívnu akciu Na kolesách proti rakovine. Túto sobotu sa rozkrútia kolesá v Petržalke na pomoc ľuďom s rakovinou. Pridajte sa na symbolickú jazdu, prispejte na verejnú zbierku a zabavte sa na pestrom kultúrnom programe

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

Start date: 07.05.2021

End date: 07.06.2021

Západný dištrikt ECAV na Slovensku ako zriaďovateľ našej školy vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy.   Všetky informácie o výberovom konaní sú dostupné po kliknutí na tento link.

Prijímacie konanie do bilingválnej sekcie s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým

Start date: 15.02.2021

End date: 12.05.2021

Location: Vranovská 2

 

Dve percentá pre lýceum

Start date: 08.02.2021

End date: 30.04.2021

Dobručko – príprava na prijímacie pohovory

Start date: 13.03.2021

End date: 24.04.2021

Location: Online

Milí nádejní lýceisti!

Dištančné vzdelávanie naďalej pokračuje

Start date: 08.02.2021

End date: 21.02.2021

Vážení rodičia, milí žiaci, dodnes nebolo zrušené prerušenie prezenčného vyučovania, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím ministra školstva z 8. 1. 2021 č. 2021/9418:2-A1810, ktorým prerušil školské vyučovanie a prevádzku školských zariadení.

Biela pastelka

Start date: 18.09.2020

End date: 30.09.2020

Milí priatelia, študenti, kolegovia, v piatok 18. 9. 2020, bude na pôde EL v Petržalke Verejná zbierka Biela pastelka 2020.Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáhaRead More

Organizačné pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

Start date: 02.09.2020

End date: 04.09.2020

Location: Vranovská 2

Vážení rodičia, milí študenti, posielame Vám základné informácie týkajúce sa organizácie príchodov študentov do školy platné od 2. 9.  do 4. 9. 2020: Každý študent pri príchode do budovy školy musí absolvovať ranný filter, t. z. pedagóg mu pred vstupom do budovy školy odmeria telesnú teplotu. V prípade zvýšenej teploty budeRead More

Výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa pre EZŠ

Start date: 30.06.2020

End date: 31.07.2020

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanieRead More

Prijímacie pohovory na bilingválne štúdium

Start date: 06.05.2020

End date: 31.05.2020

Location: Vranovská 2

Výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa

Start date: 04.05.2020

End date: 31.05.2020

 Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanieRead More

Vyučovanie na EZŠ aj na EL je prerušené do odvolania.  Vrámci sprísnenej prevencie pred korona vírusom rozhodol zriadovateľ školy prerušiť vyučovanie ako aj všetky aktivity základnej aj strednej školy, teda vyučovanie všetkých tried na Palisádoch aj Vranovskej. Uvedomujeme si, že pre viacerých budú tieto opatrenia spôsobovať komplikácie, no ďakujeme zaRead More

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.