Informácie k obedom

Od 1. 1. 2018 je novým dodávateľom stravy spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287.


V budove Vranovská sme zaviedli k 1. 1. 2018 elektronický stravovací systém.

Informácie o stravovaní – platenie za stravu, odhlásenie obedov, jedálny lístok sú dostupné cez Internetovú žiacku knižku IŽK.

Prihlásenie a odhlásenie obeda prebieha elektronickou cestou cez webstránku alebo aplikáciu Edupage v mobile, formou prihlásenia sa údajmi z IŽK a kliknutím na ľavé menu Jedálny lístok (webstránka), resp. Jedálny lístok (aplikácia).  Pri výdaji obeda sa študent prihlási ISIC kartou na čítacom zariadení umiestnenom pri výdajnom okne v jedálni (kontrola prihláseného a uhradeného obeda).


Cena a platobné údaje:

Cena obedov pre tretí stupeň 1,70 €/deň

Mesačné stravné: 32,30 €

Číslo účtu v ČSOB – IBAN: SK90 7500 0000 0040 2532 5475

Platobné údaje:

Pri platbe stravného je nutné zadať VARIABILNÝ SYMBOL ŽIAKA a v správe pre prijímateľa uviesť identifikačné údaje žiaka : PRIEZVISKO, MENO, TRIEDA (napr. Nováková Jana 4.A)

Variabilné symboly dostanú žiaci prostredníctvom triednych učiteľov a nájdu ich aj v aplikácii školská jedáleň.


Forma úhrady:

Platba mesačne 32,30 € formou trvalých príkazov (TP), alebo prostredníctvom Internet bankingu. Nie je možná platba poštovou poukážkou !

Stravovací systém si vyžaduje platbu stravného dopredu (do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca)

V mesiacoch jún a júl je nutné platbu stravného zrušiť! Poslednú platbu je potrebné vykonať do 25. mája v kalendárnom roku (je to platba za jún). Maturanti môžu mať poslednú platbu 25. apríla, pokiaľ sa nebudú stravovať do konca júna.

Preplatok stravného – vyúčtovanie sa robí na konci školského roku. Nízke preplatky sú prevedené do nasledujúceho školského roku.


Výdaj stravy – bez stravných lístkov

Stravníci sa preukazujú vo výdajni stravy priložením ISIC karty študenta k zariadeniu, ktoré ohlási vydávajúcemu kuchárovi, či je daný stravník prihlásený a má zaplatené.


Odhlásenie obedov

Odhlášky obedov sa vykonávajú najneskôr do 715hod. v daný deň len prostredníctvom Internetovej žiacke knižky (IŽK). Prosíme rešpektovať!

Prístupové údaje pre IŽK sú tie isté ako pre školu (vydané pri nástupe do školy).

V prípade straty prístupových údajov IŽK možnosť požiadať o prevydanie karty na adrese evlyceum@evlyceum.sk.

Pri probléme s prístupom do Stravovacieho systému v aSc agende pomoc: dusan.pista@evlyceum.sk (nie odhlasovanie obedov!!).

Ak žiak odchádza zo školy počas školského roka, alebo preruší stravovanie je vždy potrebné odhlásiť stravu! Školské výlety, lyžiarsky výcvik, choroba a iné – je povinnosťou stravníka odhlásiť sa zo stravy vo vlastnom záujme.

V prípade lyžiarskeho výcviku, viacdenných výletov a neprítomnosti v škole posledné 3 dni pred vianočnými a letnými prázdninami, prosíme odhlásiť tieto obedy minimálne 3 dni vopred (kvôli zásobovaniu, býva väčší počet odhlásených)


VÝDAJ OBEDOV: od 12.15 do 14.15 hod


Číslo tel. do jedálne: 0914 109 109

e-mail – jedalensvr@gmail.com – nie odhlášky obedov, odhlášky sú možné len cez IŽK

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.