Harmonogram EL


Organizácia školského roka 2017/2018


Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) Službami Božími vo Veľkom kostole na Panenskej ulici v Bratislave. Po skončení Služieb Božích sa študenti nepresúvajú do budovy školy. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).


Termíny triednych aktívov, konzultačných hodín a klasifikačných porád na šk. rok 2017/2018


Triedne aktívy (TA) / konzultačné hodiny (KH) Vranovská 2

  • 18. septembra 2017 o 17.00 (TA)
  • 13. novembra 2017 o 17.00 (TA, KH)
  • 8. januára 2018 o 16.30 (TA, KH)
  • 9. apríla 2018 o 16.30 (KH) 16. apríla 2018 (zmena vzhľadom na výmenu okien na Vranovskej)
  • 4. júna 2018 o 16.30 (TA, KH)

Klasifikačné porady Vranovská 2

  • štvrťočná: 13. novembra 2017
  • polročná: 30. januára 2018
  • trištvrteročná: 9. apríla 2018 16. apríla 2018 (zmena vzhľadom na výmenu okien na Vranovskej)
  • koncoročná pre maturantov: 16. mája 2018
  • koncoročná: 25. júna 2018

© 2018: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.