Členovia

Občianske združenie “Lýceum” bolo založené ako podporný orgán školy  pre podporu vzdelávania, prezentácie a propagácie Evanjelického bilingválneho lýcea, ako aj finančnú výpomoc škole v jej kultúrnych a iných mimoškolských  činnostiach. Svoju činnosť začalo v roku 2011 registráciou na Ministerstve vnútra SR. Riadi sa platnými Stanovami  OZ “Lýceum” a spravuje ho Správna rada.

Správna Rada OZ “Lýceum” pracuje v zložení registrovanom na MV SR.

Predseda a štatutárny zástupca  OZ “Lýceum”: RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

Členovia: budú doplnení po voľbách

Kontrolór: Mgr. Anna Dojčanová

Pokladník: Bc. Andrea Písecká


Rada rodičov, ako podporný orgán Evanjelického lýcea v Bratislave, bola vytvorená z volených zástupcov rodičov z jednotlivých tried a riadi sa platnými Stanovami OZ „Lýceum“.
Rada rodičov pri Občianskom združení „Lýceum“, ktoré má sídlo v budove Evanjelického lýcea na Vranovskej 2, Bratislava, PSČ: 851 01, pracuje v školskom roku 2021/2022 v nasledovnom zložení:

Stanislava Darulová 1.A

MUDr. Andrea Fitková 1.B

Oxana Grešlíková 1.C

MVDr. Karin Pástorová, MSc. 2.A

Mgr. Ingrid Zachorecová 2.B

Ing. Juraj Uvíra 2.C

Mgr. Jana Blaňárová 3.A

Mgr. Petra Fornayová 3.B

Ing. Zuzana Rovňáková 3.C

Alena Bokrošová 4.A

Jana Kráľovičová 4.B

Mgr. Ladislav Szalay 4.C

Ing. Andrea Michalcová 5.A

Mgr. Anna Dojčanová 5.B

Mgr. Marta Baisová 5.C

 

Predseda Rady rodičov: RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.