Speak English, write English, think English!

Anglické bilingválne gymnázium

Škola s bohatou históriou, ktorá je hrdá na svojich študentov, absolventov i učiteľov.

Anglické bilingválne gymnázium


Výsledky prijímacieho konania na 5-ročné bilingválne štúdium v šk. roku 2021/2022


5rocne

 

 

5 – ročný bilingválny program v jednotlivých ročníkoch poskytuje:

 1. ročník: intenzívne vyučovanie v anglickom jazyku v štyroch rôznych kurzoch – spolu 14 hodín týždenne:

 • anglický jazyk (učebnica Solutions intermediate);
 • anglická a americká literatúra;
 • anglická gramatika;
 • konverzácia v anglickom jazyku;
 • podľa možností aj matematika, informatika a evanjelické náboženstvo – 6 hodín týždenne.

2. ročník: 7 hodín anglického jazyka v 3 kurzoch:

 • anglický jazyk (učebnica Solutions upperintermediate);
 • anglická a americká literatúra;
 • konverzácia v anglickom jazyku.

3. ročník: 6 hodín týždenne v troch kurzoch:

 • anglický jazyk;
 • anglická a americká literatúra;
 • konverzácia v anglickom jazyku.

4. ročník: 6 hodín týždenne v troch kurzoch:

 • anglický jazyk;
 • anglická a americká literatúra;
 • konverzácia v anglickom jazyku.

5. ročník: 6 hodín týždenne v dvoch kurzoch:

 • anglický jazyk;
 • konverzácia v anglickom jazyku.

 

Okrem toho

 • bilingválne vyučovanie predmetov – matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis a seminárov z príslušných predmetov,
 • každoročne, vďaka spolupráci s Evanjelickou cirkvou v USA zabezpečujeme 8-10 amerických lektorov, ktorí vyučujú literatúru a náboženstvo,
 • vyučovanie prebieha v celých triedach – maximum 33 žiakov, pričom
  • na anglický jazyk sa triedy delia na skupiny – 8 – 17 žiakov,
  • v predmetoch NEJ, EVN, TEV, INF sa trieda vždy delí na polovice,
  • v predmetoch SJL, MAT, CHE, BIO sa v niektorých ročníkoch jedna hodina týždenne delí na polovice.

Naša škola (anglické bilingválne gymnázium) je zapojená do projektu JA Slovensko, ktorý je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku.
Aktuálne sú naši žiaci zapojení do projektu JA Firma, ktorá simuluje reálne podnikanie – majú tak možnosť vyskúšať si všetky aktivity, ktoré sa viažu k podnikateľskej činnosti.
Žiaci maturitného ročníka navyše na seminári z ekonómie prostredníctvom online učebnice preniknú do tajov ekonómie a naučia sa uvažovať a rozhodovať sa ekonomicky. Takto aj cez tieto predmety dostávajú komplexné vzdelanie porovnateľné so vzdelaním, ktoré získavajú žiaci v 123 krajínách sveta v rámci JA Worldwide (39 krajín z toho patrí do JA Europe).

Upcomings

There are no upcoming events.

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.