Speak English, write English, think English!

Anglické bilingválne gymnázium

Škola s bohatou históriou, ktorá je hrdá na svojich študentov, absolventov i učiteľov.

Anglické bilingválne gymnázium


Výsledky riadneho a 1.náhradného termínu prijímacieho konania na 5-ročné bilingválne štúdium v šk. roku 2019/2020


5rocne

 

 

5 – ročný bilingválny program v jednotlivých ročníkoch poskytuje:

 1. ročník: intenzívne vyučovanie v anglickom jazyku v štyroch rôznych kurzoch – spolu 14 hodín týždenne:

 • anglický jazyk (učebnica Solutions intermediate);
 • anglická a americká literatúra;
 • anglická gramatika;
 • konverzácia v anglickom jazyku;
 • podľa možností aj matematika, informatika a evanjelické náboženstvo – 6 hodín týždenne.

2. ročník: 7 hodín anglického jazyka v 3 kurzoch:

 • anglický jazyk (učebnica Solutions upperintermediate);
 • anglická a americká literatúra;
 • konverzácia v anglickom jazyku.

3. ročník: 6 hodín týždenne v troch kurzoch:

 • anglický jazyk;
 • anglická a americká literatúra;
 • konverzácia v anglickom jazyku.

4. ročník: 6 hodín týždenne v troch kurzoch:

 • anglický jazyk;
 • anglická a americká literatúra;
 • konverzácia v anglickom jazyku.

5. ročník: 6 hodín týždenne v dvoch kurzoch:

 • anglický jazyk;
 • konverzácia v anglickom jazyku.

 

Okrem toho

 • bilingválne vyučovanie predmetov – matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis a seminárov z príslušných predmetov,
 • každoročne, vďaka spolupráci s Evanjelickou cirkvou v USA zabezpečujeme 8-10 amerických lektorov, ktorí vyučujú literatúru a náboženstvo,
 • vyučovanie prebieha v celých triedach – maximum 33 žiakov, pričom
  • na anglický jazyk sa triedy delia na skupiny – 8 – 17 žiakov,
  • v predmetoch NEJ, EVN, TEV, INF sa trieda vždy delí na polovice,
  • v predmetoch SJL, MAT, CHE, BIO sa v niektorých ročníkoch jedna hodina týždenne delí na polovice.

Naša škola (anglické bilingválne gymnázium) je zapojená do projektu JA Slovensko, ktorý je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku.
Aktuálne sú naši žiaci zapojení do projektu JA Firma, ktorá simuluje reálne podnikanie – majú tak možnosť vyskúšať si všetky aktivity, ktoré sa viažu k podnikateľskej činnosti.
Žiaci maturitného ročníka navyše na seminári z ekonómie prostredníctvom online učebnice preniknú do tajov ekonómie a naučia sa uvažovať a rozhodovať sa ekonomicky. Takto aj cez tieto predmety dostávajú komplexné vzdelanie porovnateľné so vzdelaním, ktoré získavajú žiaci v 123 krajínách sveta v rámci JA Worldwide (39 krajín z toho patrí do JA Europe).

Upcomings

Prijímacie pohovory na bilingválne štúdium

Konať sa bude: 28.04.2020

Miesto konania: Vranovská 2

2% nám

Začína: 24.01.2020

Končí: 30.04.2020

Vyučovanie na EZŠ aj na EL je prerušené do odvolania.  Vrámci sprísnenej prevencie pred korona vírusom rozhodol zriadovateľ školy prerušiť vyučovanie ako aj všetky aktivity základnej aj strednej školy, teda vyučovanie všetkých tried na Palisádoch aj Vranovskej. Uvedomujeme si, že pre viacerých budú tieto opatrenia spôsobovať komplikácie, no ďakujeme zaRead More

© 2020: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.