Speak English, write English, think English!

Anglické bilingválne gymnázium

Škola s bohatou históriou, ktorá je hrdá na svojich študentov, absolventov i učiteľov.

Anglické bilingválne gymnázium


Výsledky prijímacích pohovorov na bilingválne štúdium.


5rocne5-ročný slovensko anglický bilingválny program.

V školskom roku 2015/2016 má Evanjelické lýceum vo svojom 5 – ročnom bilingválnom programe 10 tried s 292 žiakmi.

5 – ročný bilingválny program v jednotlivých ročníkoch poskytuje:

 1. ročník: intenzívne vyučovanie v anglickom jazyku v štyroch rôznych kurzoch – spolu 17 hodín týždenne.

 • konverzačné témy na základe učebnice Solutions,
 • úvod do literatúry,
 • história a spoločenské zriadenie USA,
 • anglická gramatika
 • podľa možností aj matematika, informatika a evanjelické náboženstvo – 6 hodín týždenne.

2. ročník: 8 hodín anglického jazyka v 3 kurzoch.

 • konverzačné témy na základe učebnice Straightforward,
 • literatúra,
 • história a spoločenské zriadenie Veľkej Británie.

3. ročník: americká literatúra, náboženstvo (v anglickom jazyku).

4. ročník: britská literatúra, náboženstvo (v anglickom jazyku).

5. ročník: juhoamerická, africká, ázijská literatúra, náboženstvo (v anglickom jazyku).

 

Okrem toho

 • bilingválne vyučovanie predmetov – matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis a seminárov z príslušných predmetov,
 • každoročne, vďaka spolupráci s Evanjelickou cirkvou v USA zabezpečujeme 8-10 amerických lektorov, ktorí vyučujú literatúru, históriu USA a UK, ale aj iné všeobecnovzdelávacie predmety,
 • vyučovanie prebieha v celých triedach – maximum 30 žiakov, pričom
  • na anglický jazyk sa triedy delia na skupiny – 10 – 15 žiakov,
  • v predmetoch NEJ, EVN, TEV, INF sa trieda vždy delí na polovice,
  • v predmetoch SJL, MAT, CHE, BIO sa v niektorých ročníkoch jedna hodina týždenne delí na polovice.

2015-ja-slovensko_s-bielym-pozadimNaša škola (anglické bilingválne gymnázium) je zapojená do projektu JA Slovensko, ktorý je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku.
Aktuálne sú naši žiaci zapojení do projektu JA Firma, ktorá simuluje reálne podnikanie – majú tak možnosť vyskúšať si všetky aktivity, ktoré sa viažu k podnikateľskej činnosti.
Žiaci maturitného ročníka navyše na seminári z ekonómie prostredníctvom online učebnice preniknú do tajov ekonómie a naučia sa uvažovať a rozhodovať sa ekonomicky. Takto aj cez tieto predmety dostávajú komplexné vzdelanie porovnateľné so vzdelaním, ktoré získavajú žiaci v 123 krajínách sveta v rámci JA Worldwide (39 krajín z toho patrí do JA Europe).

Upcomings

Oznam pre stravníkov – Vranovská

Začína: 08.01.2018

Končí: 26.01.2018

Miesto konania: Vranovská

Od 1. 1. 2018 bude novým dodávateľom stravy spoločnosť GLOBAL GASTRO, s.r.o. Hrachová 16/12B, 821 05 Bratislava, IČO: 46 317 287. V budove Vranovská plánujeme zaviesť k 1. 1. 2018 elektronický stravovací systém. Informácie o stravovaní – platenie za stravu, odhlášky obedov, jedálny lístok budú dostupné cez Internetovú žiacku knižku IŽK. Prihlásenie aRead More

Ples lýceistov – Venice Carnival Night

Konať sa bude: 27.01.2018

Miesto konania: Dom kultúry Zrkadlový háj

Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na 8. Ples Lyceistov, tentokrát v téme Venice Carnival Night (Benátsky karneval).

© 2018: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.