Kontakt

Evanjelické lýceum je školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.

Zriaďovateľom je Západný dištrikt ECAV so sídlom vo Zvolene, ktorého predsedníctvo tvoria:

 • Mgr. Milan Krivda – biskup Západného dištriktu biskup@zdecav.skp
 • PaedDr. Slavomír Hanuska – zastupujúci dozorca Západného dištriktu

Evanjelické lýceum

V budove sídli riaditeľka školy, 5-ročný bilingválny programOkrem toho tu sídli aj internát, do ktorého spádovej oblasti škola patrí.

Adresa:

 • Vranovská 2, 851 02  Bratislava

IČO:

 • 17327164

Kontakt (škola):

 • E-mail: evlyceum@evlyceum.sk
 • Telefón: +421/2/63 83 84 88
 • Fax: +421/2/63 82 31 88
 • Mobil (sekretariát): +421 911 956 170
 • Zástupkyňa: +421 911 956 171
 • Jedáleň: +421/2/52 92 55 25

Kontakt (internát):


Evanjelické lýceum a základná škola

V budove je 8-ročné štúdium – prima, sekunda, tercia, kvarta a 1.-5. ročník základnej školy.

Adresa:

 • Palisády 57, 811 06  Bratislava

Kontakt:

 • E-mail: zakladna.skola@evlyceum.sk
 • Telefón: +421/2/52 96 73 89
 • Fax: +421/2/52 96 73 89
 • SMS: +421 911 913 667
 • Zástupkyňa: +421 911 913 667
 • Jedáleň: +421/2/52 92 55 25

© 2018: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.