IBobor – celoslovenská informatická on-line súťaž (Kadeti, Benjamíni, Bobríci)

Tak ako po minulé roky i tento začiatok novembra ožila informatická miestnosť počas súťaže IBobor . V stredu 9. novembra v kategórií Kadet súťažili vybraní žiaci tercie a žiaci kvarty. Vo štvrtok 10. novembra sa pri počítačoch vystriedalo 50 žiakov z 5. A triedy, prím a sekúnd. O súťaž bol na celom Slovensku mimoriadny záujem, takže nakoniec padol server a kategória Benjamín bude súťažiť ešte raz v náhradnom termíne. V piatok 11. novembra súťažili ešte najmladší – Bobríci z 4. a 3. triedy.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

« 1 of 2 »

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.