Voľby zástupcov rodičov do Rady Evanjelickej základnej školy a do Rady Evanjelického lýcea

Start date: 13.11.2017

End date: 14.11.2017

Location: Vranovská 2, Palisády 57

Voľby zástupcov rodičov prebehnú samostatne pre Evanjelické lýceum (Vranovská 2 a elokované pracovisko Palisády 57) a Evanjelickú základnú školu.


Voľby zástupcov rodičov do Rady Evanjelického lýcea sa uskutočnia na triednych aktívoch. Na Vranovskej v pondelok, 13. novembra 2017, na Palisádach v utorok, 14. novembra 2017.

Voľby prebehnú v jednotlivých triedach odovzdaním hlasovacieho lístka zástupcovi rodičov.

Rodičia majú jeden hlasovací lístok. V prípade, že rodičia majú na škole viacero detí, majú rovnako iba jeden hlas a hlasujú v triede najstaršieho dieťaťa.

Rada EL – kandidáti za rodičov – do Rady EL sa volia 3 zástupcovia rodičov

  • Mgr. Hana Dojčanová  I.B – Vranovská
  • RNDr. Gabriela Gavurníková – V.A – Vranovská
  • Ing. Peter Nevedel – I.OB – Palisády
  • MVDr. Karin Pástorová – I.OA – Palisády
  • Ing. Zuzana Rovňáková – II.OB, III.OA – Palisády

Voľby zástupcov rodičov do Rady Evanjelickej základnej školy sa uskutočnia na triednych aktívoch na Palisádach v utorok, 14. novembra 2017.

Voľby prebehnú v jednotlivých triedach odovzdaním hlasovacieho lístka zástupcovi rodičov.

Rodičia majú jeden hlasovací lístok. V prípade, že rodičia majú na škole viacero detí, majú rovnako iba jeden hlas a hlasujú v triede najstaršieho dieťaťa.

Rada EZŠ – kandidáti za rodičov – dorady EZŠ sa volia 4 zástupcovia rodičov

  • Ing. Mgr. Silvia Dinžíková Mojzsisová – 3.A
  • Lenka Knight – 2.A, 4.A
  • Mgr. Mária Šebestová – 1.A, 3.A
  • Mgr. Pavel Šimove – 1.A, 3.A

Vyhláška 291 Ministerstva školstva SR z 15. apríla 2014, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.Comments are Closed

© 2018: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.