Pre Stredoškolákov Leadership Program

Start date: 06.05.2017

End date: 30.06.2017

Time: v soboty

Predĺžená registrácia!

Pre Stredoškolákov Leadership Program je 9- týždňový program zameraný na rozvoj vodcovských schopností potencionálnych stredoškolákov. Projekt je určený pre 30 študentov stredných škôl. Účastníci absolvujú 8 kurzov v týždňových intervaloch, ktoré im poskytnú elementárne vedomosti v jednotlivých oblastiach. Výstupom z programu je podujatie, na ktorom budú mať študenti možnosť odprezentovať svoje projekty verejnosti.


Zoznam kurzov:

Networking: Kurz bude zameraný na rozvíjanie schopností nadväzovania dlhodobej komunikácie v podnikateľskom prostredí.

Leadership: Kurz zameraný na identifikovanie individuálnych motívov a definovanie a oboznámenie sa s pojmom prirodzený líder.
Manažment: Kurz zameraný na time a project management.
Finančná gramotnosť: Hlavným cieľom kurzu je uviesť účastníkov do sveta financií a poskytnúť základný prehľad o finančnom trhu EÚ a SR relevantom pre lokálne podnikanie.
Prezentačné schopnosti: Kurz bude orientovaný na schopnosť prezentovania svojho projektu pred verejnosťou spojený s tipmi na prelomenie komunikačnej bariéry s publikom.
Stres manažment: Kurz má naučiť účastníkov pracovať aj v stresových situáciach.
Práca v tíme: Kurz bude rozoberať efektívnu komunikáciu v tíme, ako aj základné rozdelenie rôl v pracovnej skupine.
Marketing: Kurz sa zameria na vytvorenie kampane pre projekty účastníkov.

 

 Comments are Closed

© 2017: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.