Organizačné pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

Start date: 02.09.2020

End date: 04.09.2020

Location: Vranovská 2

Vážení rodičia, milí študenti,

posielame Vám základné informácie týkajúce sa organizácie príchodov študentov do školy platné od 2. 9.  do 4. 9. 2020:

 1. Každý študent pri príchode do budovy školy musí absolvovať ranný filter, t. z. pedagóg mu pred vstupom do budovy školy odmeria telesnú teplotu. V prípade zvýšenej teploty bude meranie opakované a po opätovnom potvrdení zvýšenej teploty bude pedagóg kontaktovať zákonného zástupcu.

Prosíme študentov, aby prichádzali na ranný filter v týchto časových intervaloch:

 • 1. a 4. ročník: od 8.00 do 8.30 hod.
 • 2. a 5. ročník: od 8.30 do 9.00 hod.
 • 3. ročník: od  9.00  do 10.00 hod.
 1. Dôležité!! V prvý deň príchodu – 2. 9. 2020 – musí študent ukázať pedagógovi uskutočňujúcemu ranný filter vyplnené a podpísané formuláre o bezinfekčnosticestách do zahraničia. Bez týchto formulárov študent nesmie vstúpiť do budovy školy. Formuláre študent následne odovzdá na triednickej hodine triednemu učiteľovi.
 2. Do školy môže študent vstúpiť len s rúškom na tvári (rúško musí prekrývať ústa aj nos!, šatka nebude akceptovaná). K dispozícii musí mať aj druhé, náhradné rúško, ktoré by použil v prípade znečistenia/navlhnutia prvého rúška. V celej budove školy je študent povinný nosiť rúško. Rúško si môže zložiť len počas stravovania cez prestávku alebo v jedálni pri obede.
 3. Po vstupe do budovy školy si študent na prízemí budovy školy musí vydezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom pri stojanoch s dezinfekciou.
 4. Potom študent zaregistruje svoj príchod elektronickým čipom a odchádza do svojej šatne, aby si odložil veci a prezul sa.
 5. Po prezutí ide študent do triedy, kde si musí umyť ruky tekutým mydlom.
 6. Študent sa pred vyučovaním, počas vyučovania a cez prestávky musí zdržiavať len v určenej triede, nie na chodbách. Počas prestávok, prípadne počas vyučovania, je potrebné v triedach pravidelne vetrať.

Harmonogram na prvé tri dni vyučovania – 2. 9. 2020 – 4. 9. 2020

V každej triede sa bude realizovať výchovno-vzdelávacia činnosť bez zmeny učebne podľa rozpisu:

 • I.A –  uč. 31, 35  (2. 9. -3. 9.– delenie na polovicu podľa zoznamu, od 4. 9. – delenie podľa NEJ skupín)
 • I.B – 32, 36  (delenie na RUJ/NEJ)
 • I.C – 33, 37 (2. 9. -3. 9.– delenie na polovicu podľa zoznamu, od 4. 9. – delenie podľa NEJ skupín)
 • II.A – uč. 2; II.B – uč. 5; II.C – uč. 7
 • III.A – uč. 6; III.B – uč. 12; III.C – uč.1
 • IV.A – uč. 4; IV.B – uč. 8; IV.C – uč. 3
 • V.A – uč. 34, 38 (delenie podľa ANJ skupín)
 • V.B – uč. 18, 23 (delenie podľa ANJ skupín)
 • V.C – uč. 27, 29 (delenie podľa ANJ skupín)

Žiadame všetkých študentov a ich zákonných zástupcov, aby rešpektovali a dôsledne dodržiavali uvedené organizačné pokyny. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu a tešíme sa na stretnutie s Vami!

 Comments are Closed

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.