Obedy v školskom roku 2017/2018

Start date: 23.08.2017

End date: 30.09.2017

Stravovanie (obedy) pre Evanjelickú základnú školu a Evanjelické lýceum zabezpečuje Školská jedáleň pri ZŠ a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava. Obedy sa vydávajú v Školských výdajniach stravy v budovách školy – na Vranovskej a na Palisádach.

Obedy sa budú  podávať od 5. septembra 2017 (prevzatie stravných lístkov 4. 9. 2017).

Informácie a pokyny pre nových stravníkov k prihláseniu na odber stravy a úhradu stravy na mesiac september sú v prílohách:

Príloha č. 1 – pokyny pre stravníkov v budove Vranovská (t.j. študenti Evanjelického lýcea – Bilingválne štúdium).

Príloha č. 2 – pokyny pre stravníkov v budove Palisády (t.j. žiaci Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea – Osemročné gymnázium).

Prílohy č. 3 a 4 Záväzná prihláška na stravu – vyplniteľné a obyčajné tlačivo (Prihlášku zaslať do Školskej jedálne pri ZŠ a Gymnáziu s vyuč. jazykom maďarským).Comments are Closed

© 2018: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.