Doplňujúce voľby zástupcu rodičov do Rady Evanjelického lýcea

Start date: 17.09.2018

End date: 18.09.2018

Počas triednych aktívov 17. a 18. septembra sa na EL budú konať aj doplňujúce voľby jedného zástupcu rodičov do Rady školy. Konajú sa z dôvodu, že RNDr. Gabriele Gavurníkovej zanikol mandát vzhľadom na skutočnosť, že jej dcéra v šk. roku 2017/2018 ukončila štúdium na Evanjelickom lýceu.

Nominovaní kandidáti (uvedení v abecednom poradí):

  1. Marián Balogh – III. OA Palisády
  2. JUDr. Andrea Kontrová – I. A Vranovská
  3. Jana Královičová – I.B Vranovská
  4. MVDr. Karin Pástorová – II. OA Palisády
  5. Doc. Eugen Prochác – II. C Vranovská
  6. Mgr. Mária Spišiaková – I. OA Palisády
  7. Ladislav Szalay – I. C Vranovská
  8. Ľubica Valášková – II. C Vranovská


Comments are Closed

© 2020: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.