DÔLEŽITÝ OZNAM v súvislosti s koronavírusom

Start date: 28.02.2020

End date: 31.03.2020

DÔLEŽITÝ OZNAM

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou


V prípade, ak sa deti, žiaci a zamestnanci školy vracajú do školy a na pracovisko po tom, ako absolvovali dovolenku alebo pobyt v rizikových krajinách, vydávam nasledovný oznam s dôležitými informáciami:

Tejto téme je potrebné venovať dostatočnú pozornosť, dôsledne dbať na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovať všetky dostupné informácie o vývoji epidemiologickej situácie na webovej stránke (www.ruvzba.sk).

Zamestnanci, v prípade výskytu chrípkového ochorenia, musia zostať v domácom prostredí. Zákonní zástupcovia žiakov, v prípade výskytu chrípkového ochorenia, musia nechať žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky, a aby sa vylúčili všetky možné riziká.

Zamestnanci školy musia klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie preventívnych opatrení. Triedni učitelia podajú žiakom v rámci triednickej hodiny nasledovné informácie a všetci zamestnanci školy budú u žiakov klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie preventívnych opatrení.


Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

  • často si umývať ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môže sa použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • ak je človek chorý, lieči sa doma
  • zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
  • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (príznaky ochorenia – horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, bolesť svalov, bolesť hlavy)
  • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné telefonicky kontaktovať ihneď ošetrujúceho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informovať ich o cestovateľskej anamnéze.

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie na ochorenie spôsobené novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917/222682 a 0918/659580.

 

Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka EL, Vranovská 2, Bratislava

 

Comments are Closed

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.