Dobručko – príprava na prijímacie pohovory

Start date: 13.03.2021

End date: 24.04.2021

Location: Online

Milí nádejní lýceisti!

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom sa Dobručko uskutoční v online forme. Kurz na prijímacie pohovory pozostáva zo štyroch sobôt, počas ktorých si spolu prejdeme všetky tematické celky, z ktorých pozostávajú prijímacie skúšky z nasledujúcich predmetov: slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk a evanjelické náboženstvo.

Každý týždeň budú k dispozícii vopred nahraté videoprednášky. Na 4 online hodinách budú mať študenti možnosť si precvičiť prebraté učivo pomocou príkladov. Preberané učivo je konzultované s učiteľmi, ktorí prijímačky pripravujú.

Popri skupinových kurzoch ponúkame aj individuálne hodiny a extra hodiny matematiky. Bližšie informácie nájdete na našom webe už 17.2.2021.

Tešíme sa na Vás!

Tím DobručkoComments are Closed

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.