Dve percentá

Aj v tomto školskom roku je možné podporiť Nadáciu Mateja Bela a prostredníctvom nej aj prácu Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy. Ďakujeme.

EVANJELICKÉ LÝCEUM, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

EVANJELICKÁ ZÁKLDNÁ ŠKOLA, Palisády 57, 811 06 Bratislava

NADÁCIA MATEJA BELA, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

 

Bratislava 20 .1. 2017

Vážení rodičia, absolventi školy a priatelia,

 

prosíme o podporu Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy darovaním 2 %-ého podielu zo zaplatenej dane. Podporiť nás môžete prostredníctvom Nadácie Mateja Bela, ktorá je zaregistrovaná ako oprávnený príjemca. V minulom roku nadácia prijala z 2% dane 13 849,62 €, za čo vyslovujeme všetkým darcom úprimné poďakovanie.

Z prijatých 2% a darov nadácia v roku 2016 prispela našim školám na opravy, prevádzku a rôzne aktivity 17 568 €, rozpis je uvedený v tomto dokumente.

V roku 2017 by sme radi príjem z 2% dane použili na výmenu telefónnej ústredne v budove Palisády, opravu omietky nad oknami telocvične, nákup športových potrieb a knižných odmien, podporu študentských aktivít, teambuildingu pre študentov prvého ročníka a na prevádzku (kopírovanie a papier – hlavne pre bilingválne vyučovanie, pripojenie internetu optickým káblom, fixky a atramenty na biele tabule a pod.). Príjem z 2% dane a sponzorské dary sú pre nás dôležitým zdrojom príjmu, hlavným zdrojom na väčšie a havarijné opravy, na skvalitnenie výučby, školského prostredia a mimoškolské aktivity študentov.

10.júna 2017 pripravujeme stretnutie absolventov a pedagógov, ktorí pôsobili na lýceu od jeho vzniku v roku 1991. Pozývame aj lektorov z USA, ktorým za vznik školy a doterajšiu podporu právom patrí vďaka. Stretnutie iniciovali naši absolventi, prví maturanti. Prosíme, pri rozhodovaní o Vašich 2% myslite aj na túto akciu, ktorá si zaslúži pozornosť a podporu.

Postup poukazovania podielu zaplatenej dane ostáva v podstate oproti roku 2016 nezmenený. Tlačivá “Vyhlásenie” pre fyzické osoby (zamestnancov, ktorí zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov) nájdete priamo tu. Fyzické osoby (zamestnanci) predkladajú Vyhlásenia spolu s Potvrdením o zaplatení dane priamo na daňový úrad, príslušný podľa svojho bydliska. Právnické osoby a ostatné fyzicé osoby vpisujú údaje pre určenie 2%, resp. 1% dane do svojho daňového priznania. Údaje potrebné na poukázanie pre Nadáciu sú uvedené v spodnej časti tejto stránky.

Veríme, že využijete možnosť rozhodnúť o Vašich 2% a investujete ich do vzdelávania. Uvítame, ak oslovíte aj priateľov a známych. Žiaci a študenti v škole trávia väčšinu dňa, prosíme podporte našu snahu o zvýšenie kvality vzdelávania a vytváranie vhodného, útulného prostredia v škole. Naši žiaci a Vaše deti si to zaslúžia.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a záujem o chod a rozvoj školy. Veľmi si to vážime.

 

S pozdravom,

Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy

Mgr. Oľga Hederová, správkyňa Nadácie Mateja Bela

 


Identifikačné údaje pre nadáciu:

Obchodné meno : Nadácia Mateja Bela

Sídlo nadácie: Bratislava, 851 02, Vranovská 2

IČO: 31745857

Právna forma: nadácia

 


Dokumenty na stiahnutie:

Správa o využití 2% za rok 2016

Tlačivo pre venovanie 2% z dane Nadácii Mateja Bela, editovateľné (s možnosťou vpisovať údaje na počítači a vytlačiť), vo formáte pdf (Adbobe Acrobat Reader)

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní 2%  z dane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.