Dve percentá

Aj v tomto školskom roku je možné podporiť Nadáciu Mateja Bela a prostredníctvom nej aj prácu Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy. Ďakujeme.

EVANJELICKÉ LÝCEUM, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

EVANJELICKÁ ZÁKLDNÁ ŠKOLA, Palisády 57, 811 06 Bratislava

NADÁCIA MATEJA BELA, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

 

Bratislava 24 .januára 2018

Vážení rodičia, absolventi školy a priatelia,

dovoľujeme si vás osloviť s prosbou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 Evanjelickému lýceu a Evanjelickej základnej škole. Školy môžete podporiť prostredníctvom Nadácie Mateja Bela, ktorá vznikla v r. 1992 na podporu uvedených škôl a je opätovne na tento účel zaregistrovaná ako oprávnený príjemca.

V minulom roku nadácia prijala z podielu zaplatenej dane 21 534 EUR, za čo vyslovujeme všetkým darcom úprimné poďakovanie. Školám prispela na opravy, prevádzku a rôzne aktivity 13 686 EUR, rozpis je uvedený v tomto dokumente.

V roku 2018 Bratislavský samosprávny kraj, vlastník budovy Vranovská 2, plánuje opravu chodbových okien – výmena za plastové. Netesnosť okien je dlhoročným problémom pri vykurovaní tejto budovy. Po výmene okien bude potrebné vymeniť podlahovú krytinu na chodbe 1. poschodia a na dvoch schodiskách v školskej časti budovy. Krytina je pôvodná, cca 40-ročná. Predbežný rozpočet na opravu podlahy a schodísk je 23 260 EUR.

Mimo uvedenej opravy nadácia plánuje podporiť študentské súťaže, aktivity, vzdelávanie pedagógov a venovať knižné odmeny, približne v rozsahu minulých rokov.

Postu poukazovania podielu zaplatenej dane (Pre rok 2017 sú nové tlačivá pre fyzické osoby – zamestnancov):

  • Tlačivá “Vyhlásenie” pre fyzické osoby (zamestnancov, ktorí zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov). Fyzické osoby (zamestnanci) predkladajú Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane priamo na daňový úrad, príslušný podľa svojho bydliska.
  • Právnické osoby a ostatné fyzické osoby vpisujú údaje pre určenie 2%, resp. 1,0% dane do svojho daňového priznania. Údaje potrebné na poukázanie pre Nadáciu sú uvedené v spodnej časti tohto listu.

Podrobnejšie informácie k poukázaniu podielu zaplatenej dane sú na stránke www.rozhodni.sk.

Veríme, že využijete možnosť rozhodnúť o vašom podiele už zaplatenej dane a pomôžete nám zvládnuť financovanie plánovanej opravy a podporíte aj mimoškolské aktivity našich žiakov a študentov.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu pomoc a podporu a prajeme pokojný a úspešný rok 2018.

 

 

 

Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy

Mgr. Oľga Hederová, správkyňa Nadácie Mateja Bela

 


Identifikačné údaje pre nadáciu:

Obchodné meno : Nadácia Mateja Bela

Sídlo nadácie: Bratislava, 851 02, Vranovská 2

IČO: 31745857

Právna forma: nadácia

 


Dokumenty na stiahnutie:

Správa o využití 2% za rok 2017

Vyhlásenie pre Nadáciu Mateja Bela

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní 2%  z dane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.