Dve percentá

Aj v tomto školskom roku je možné podporiť Nadáciu Mateja Bela a prostredníctvom nej aj prácu Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy. Ďakujeme.

EVANJELICKÉ LÝCEUM, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Palisády 57, 811 06 Bratislava

NADÁCIA MATEJA BELA, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

 

Bratislava 20 .januára 2020

 

Vážení rodičia, absolventi školy a priatelia,

prosíme o podporu Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy, darovanie 2% podielu zo zaplatenej dane. Podporiť nás môžete prostredníctvom Nadácie Mateja Bela, ktorá je zaregistrovaná ako oprávnený príjemca. V minulom roku nadácia prijala z podielu dane  17 616,86 EUR, za čo vyslovujeme všetkým darcom úprimné poďakovanie.

 

Z prijatých  2 % dane  nadácia v roku 2019  prispela našim školám na opravy, prevádzku a rôzne aktivity 15 260,04 EUR, rozpis je uvedený tu.

V roku 2020 plánujeme použiť darované finančné prostriedky z podielu dane na nákup notebookov, kopírovacieho stroja, stavebníc na výučbu technickej výchovy, počítača, kníh do knižnice v EZŠ a knižničného systému pre anglickú knižnicu.  Ďalej nadácia prispeje na opravu elektroinštalácie a podporí študentské aktivity – mimoškolské súťaže, usporiadanie teambuildingu  ELVÍK pre študentov prvých ročníkov a ELVÍK PLUS pre študentov vyšších ročníkov bilingválneho gymnázia a odmení študentov knižnými poukážkami.

Príjem z 2 % dane a sponzorské dary sú pre nás dôležitým zdrojom príjmu, hlavným zdrojom na väčšie a havarijné opravy, na skvalitnenie výučby, školského prostredia a mimoškolské aktivity študentov.


Postup poukazovania podielu zaplatenej dane:

Veríme, že využijete možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % a investujete do kvalitného vzdelávania, ktoré je založené na kresťanských hodnotách. Je to investícia do Vašich detí,  našich žiakov a študentov a veríme, že tým aj do lepšej spoločnej budúcnosti nás všetkých.

Prajeme Božie požehnanie v novom roku a ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a pomoc.

Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy

Mgr. Jana Majlingová, správkyňa Nadácie Mateja Bela

 


Identifikačné údaje pre nadáciu:

Obchodné meno : Nadácia Mateja Bela

Sídlo nadácie: Bratislava, 851 02, Vranovská 2

IČO: 31745857

Právna forma: nadácia

 


Dokumenty na stiahnutie:

Správa o využití 2% za rok 2019

Vyhlásenie pre Nadáciu Mateja Bela

Vyhlásenie pre Nadáciu Mateja Bela – editovateľné

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní 2%  z dane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.