Blog

Spomíname…

  List Rímskym 8; 35, 38 a 39: „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiťRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Zaradenie prvákov do tried v šk. roku 2020/2021

1.A Antalík Samuel Beňačková Viktoria Dokupil Daniel Fialová Júlia Fujac Matej Hukelová Hana Kachútová Anna Kmetzová Laura Sydney Kolek Carla Komár Emanuel Konečný Matúš Koprda Viktor Korbela Matúš Krajčovičová Nina Králová Kristína Kušnyér Oskar Maturkaničová Ella Mekota Matúš Lukáš Mišunová Ema Elizabeth Pástor Sebastián Rajesh Sweety Rajter Michael Adrian SamecRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Protected: Zber dojmov a skúseností s dištančným vzdelávaním

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in 8-rocne, ezs | Enter your password to view comments.

Umelecké krúžky dostupné v budúcom školskom roku

Aj v nasledujúcom školskom roku 2020/21 ponúka Súkromná umelecká škola, Ružová dolina, BA možnosť navštevovať krúžky priamo v budove našej školy.

Posted in 8-rocne, ezs | 2 Comments

Z vyjadrenia ministra školstva, Branislava Gröhlinga

Školy ostanú zatvorené až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. „Písomné maturity” sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda “ústne maturity”, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturitaRead More

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Smutná správa

So zármutkom vám oznamujeme, že v pondelok, 23. marca 2020 nás opustil náš bývalý kolega Mgr. Ivan Pilek vo veku 56 rokov. Na Evanjelickom lýceu v Bratislave začal pôsobiť ako učiteľ matematiky a fyziky v školskom roku 1994/95. V rokoch 2005 až 2007 bol zástupcom riaditeľa a v rokoch 2007 až 2009 bol riaditeľom Evanjelického lýcea a EvanjelickejRead More

Posted in lyceisti | 1 Comment

Zmeny organizácie vyučovacieho procesu na EZŠ (kvôli koronavírusu)

Z usmernenia ministerstva školstva Prerušuje sa vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. do 27. marca 2020 vrátane. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v školách a školských zariadeniach. Zápis prvákon zostávaRead More

Posted in ezs | Leave a comment

Zmeny organizácie vyučovacieho procesu na EL (kvôli koronavírusu)

Z usmernenia ministerstva školstva Prerušuje sa vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. do 27. marca 2020 vrátane. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v školách a školských zariadeniach.Read More

Posted in 8-rocne, lyceisti | Leave a comment

Evanjelické lýceum a 75. výročia

Minuloročné 75. výročie SNP a tohtoročné, januárové 75.  výročie oslobodenia Autschwitzu si študenti našej školy pripomenuli návštevou Múzea SNP v Banskej Bystrici dňa 29. 1. 2020. Pietne miesto v Nemeckej so svojím desivým mementom rozšírilo zámer návštevy.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Podpora rozvoja športu na rok 2019

V minulom školskom roku sme sa zapojili do projektu vyhláseného Úradom vlády Slovenskej republiky. Obsahom tohto projektu bola “Podpora rozvoja športu na rok 2019” s finačnou dotáciou na materiálne vybavenie športovými potrebami, náradím a náčiním.

Posted in lyceisti | Leave a comment

9. ples Evanjelického lýcea

Po ročnej prestávke sa vďaka aktívnym žiakom našej školy opäť podarilo zorganizovať ples Evanjelického lýcea. V poradí už deviaty ročník sa konal v sobotu, 18. januára 2020 v priestoroch kultúrneho domu v Jarovciach.

Posted in absolventi, lyceisti | Leave a comment

Adventné služby Božie s odovzdávaním diplomov úspešným riešiteľom

Adventný čas vrcholil a my sme sa už tešili na blížiace sa sviatky pokoja a lásky – teda na Vianoce.

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Viedeň 2019

10. decembra 2019 sa žiaci 2. A, B a C triedy nášho lýcea zúčastnili exkurzie „Adventná Viedeň“.

Posted in lyceisti | Leave a comment

DOD 2019

Aj v školskom roku 2019/2020 sme tradične otvorili ,,dvere” našej školy, a to v stredu, 4. decembra 2019.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Športové úspechy

Radi by sme vás informovali o ďalších športových úspechoch našich žiakov.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Súťaže v anglickom jazyku

Dňa 21. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

13. ročník Prehliadky mladých gitaristov

Dňa 13.11.2019 sa uskutočnil 13. ročník Prehliadky mladých gitaristov, ktorú už tradične organizuje ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave.

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Dni finančného spotrebiteľa 2019

Dňa 23.10.2019 sa v Národnej banke Slovenska uskutočnili Dni finančného spotrebiteľa.

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Imatrikulácie 2019

Tohtoročné imatrikulácie si prváci pod organizáciou štvrtákov a pod dohľadom učiteľov užili v téme mexickej fiesty.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Obvodné kolo v stolnom tenise

V termínoch 23.10.2019 (chlapci) a 24.10.2019 (dievčatá) sa naši žiaci zúčastnili na Obvodnom kole v stolnom tenise stredných škôl Bratislava V, ktoré sa konalo na Gymnáziu Alberta Einsteina. Chlapci sa zúčastnili v skupine – Erik Dou, Martin Krajčovič, Martin Chovald a Ivan Furinda. Dievčatá po prvý krát za školu obsadili krásneRead More

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Plavec Martin

Dňa 19.10.2019 Pasienky hostili 123 para plavcov, ktorí zabojovali o medaily na X. Majstrovstvách SR v para plávaní, ktoré boli zároveň 3. kolom česko-slovenského pohára v para plávaní.

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Christine Mummert

So zármutkom vám oznamujeme, že naša bývalá kolegyňa – lektorka Christine Mummert, podľahla v nedeľu, 8. septembra 2019, následkom tragickej nehody. Viac informácií o jej živote nájdete na tomto odkaze.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Smutný oznam

„Pán Ježiš je dobrý a miluje nás.“ Tieto slová budú znieť v našich ušiach aj keď hlas, ktorý ich vravieval už medzi nami nezaznie. Naša pani učiteľka, kolegyňa a priateľka Lýdia Leonová  je už s našim Pánom. So zármutkom Vám oznamujeme, že odišla náhle v utorok 10. septembra 2019. PôsobilaRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Rozdelenie prvákov do tried

Milí prváci, iste ste už riadne zvedaví, či z vás nasledujúcich pár rokov budú “áčkari”, “béčkari” alebo “céčkari”. Čítajte ďalej a hneď sa to dozviete!

Posted in lyceisti | Leave a comment

Garden party 2019

Po rokoch sa na pôde Evanjelického lýcea opäť konala obľúbená Garden Party. Dňa 27. 6. sa školský dvor rozvoňal rôznymi dobrotami, či už vegetariánskými alebo mäsitými, pripravovanými pomalým grilovaním.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Stolnotenisový víkend

U našich študentov obľúbené podujatie Slovakia Open sa síce tento rok nekonalo kvôli Majstrovstvám sveta v hokeji, zato študenti mali možnosť pomáhať už druhý raz v tomto školskom roku na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise telesne znevýhodnených športovcov.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Vyhrali sme v Čerstvých hlavičkách!

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

DUCHOVNÁ PIESEŇ 2019 – školské kolo

Dňa 9.4.2019 sa uskutočnilo školské kolo Duchovnej piesni na našej škole. Súťažilo sa v dvoch kategóriach – II. a III. kategórii.

Posted in uspechy-8-rocne, uspechy-EZS | Leave a comment

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2018/2019 – školské kolo

Opäť v tomto školskom roku sme usporiadali školské kolo Biblickej olympiády. Po minuloročnej skúsenosti sme sa aj v tomto roku spojili s Bratislavským seniorátom a spoločne sme zorganizovali školské a seniorátne kolo na pôde EBF UK v Bratislave.

Posted in uspechy-8-rocne, uspechy-EVL, uspechy-EZS | Leave a comment

Lyžiarsky výcvik – Tercia A & Tercia B

Zimné stredisko Chopok – Jasná v Demänovskej doline bolo v dňoch 10.3. – 15.3.2019 miestom lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho výcviku (LVVK) pre 34 žiakov z Evanjelického lýcea osemročného gymnázia.

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Filmový festival Olománie

Dňa 14.2.2019 sa žiaci Tercie B z Palisád spolu s pani učiteľkou triednou zúčastnili filmového festivalu Olománia.

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Výsledky prijímacích pohovorov na Evanjelické lýceum (5-ročné bilingválne štúdium) pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium, o obsadení uvoľnených miest po riadnom prijímacom konaní rozhodla odvolacia komisia dňa 16. júna 2020, a to výberom spomedzi neúspešných uchádzačov, ktorých zákonní zástupcovia podali “Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí”. Zoznam uchádzačov prijatých v odvolacom konaní Kód 1 JA22Y 2 SU22O 3 GY40O 4Read More

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Lutherovička – reformácia medzi fľaškami

LyceumHub, JA Firma predstavuje svoj praktický a dizajnovo originálny produkt – Lutherovičku.

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

WIEN 2018

Ako každý rok, aj v tomto roku v decembri sme sa vybrali do Viedne so žiakmi druhých ročníkov.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Smutná správa

Je nám veľmi ľúto, že Vám musíme oznámiť smutnú správu. Naša pani učiteľka Ľubka Psotová v piatok poobede po veľmi ťažkej chorobe tíško odišla. Bude nám všetkým veľmi chýbať. Prosím, venujte jej tichú spomienku a v modlitbe vyjadrite vďačnosť za jej bohatý život a všetko, čo sme sa cez ňuRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Okresné kolo v stolnom tenise

V dňoch 21. – 22.11. 2018 sme sa zúčastnili  okresného kola v stolnom  tenise.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Thanksgiving 2018

Mnohí isto poznáme atmosféru školského roka. Už od septembra sme pravidelne zahltení povinnosťami a štúdiom, niekedy až natoľko, že si neuvedomíme, ako čas postúpil a ako rýchlo sme prebehli všetko to krásne, často hodnotné okolo nás.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Príprava na prijímacie pohovory v školskom roku 2018/2019

Všetky potrebné informácie k príprave žiakov na prijímacie pohovory nájdete na stránke dobrucko.evlyceum.sk.

Posted in uchadzaci-o-studium | Leave a comment

BRATMUN 2018

V dňoch 8.-10. novembra 2018 sa 6 študentov (Dávid Chovanec V.A, Martin Mudrik V.A, Naďa Hrťan IV.B, Aleksandra Ondrik IV.B, Terézia Bieliková III.C a Marek Jelok III.B) s p. prof. Kathy Fredell zúčastnili súťaže BRATMUN – modelové zasadnutie OSN. Marek Jelok získal ocenenie “vynikajúci delegát”. Ďakujeme a gratulujeme študentom zaRead More

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 15. novembra 2018 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Franz Kafka – die VRwandlung – PremenaVR

Vedeli ste, že Kafka nevynašiel  len telefónny odkazovač, ale aj okuliare pre virtuálnu realitu?

Posted in lyceisti | Leave a comment

LyceumHub, JA firma – predaj akcií

LyceumHub, JA company started its activity on the 23rd of October. I’m glad to say that our stocksale turned out to be beyond  successful. Since early morning  there was  a huge amount of people asking different questions and becoming members of our company by buying stocks. Unfortunately, not everybody wasRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Lingvafest (Bratislava žije jazykmi!)

Piatok 28.septembra 2018 Bratislava žila jazykmi. Žiaci tretieho ročníka EL sa zúčastnili jazykového festivalu LingvaFest 2018.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Beh okolo Draždiaku

Žiaci našej školy opäť obsadili priečky v cezpoľnom behu.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Návšteva Kunsthalle – pri príležitosti 25. výročia Goetheho inštitútu v Bratislave

Dňa 21. 9. 2018 študenti 4. A a 4.B (v rámci predmetu KNJ) absolvovali prehliadku výstavy Orly a holubice v bratislavskej Kunsthalle.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Prvácky Elvik 2018 − začiatok cesty na lýceu

Som presvedčená, že mnohí z nás, lýceistov, sme už dostali otázku typu: ,,Aké je lýceum?” alebo ,,Čo sa vlastne robí na tej škole?”.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Aj naši žiaci si v Španielsku vyspievali 1.miesto

Ministerstvo zahraničných vecí SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o účasti Bratislavského detského zboru na súťaži v Španielsku, ktorá bola v polovici septembra.

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Ďakovné služby Božie

„Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené… čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu; čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať; čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť…”

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Boli sme v Škótsku

V dňoch 18. – 28. mája sme sa (triedy PA, PB, SA a SB) zúčastnili študijno-poznávacieho pobytu vo Veľkej Británii.

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

Dňa 25.5.2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Martine.

Posted in uspechy-8-rocne, uspechy-EVL, uspechy-EZS | Leave a comment

Medzinárodná vzdelávacia výstava diel z Lego kociek

25.mája 2018 sa triedy Sekundy A, Sekundy B a Prímy A pod vedením pani učiteliek Mgr. Jagošovej, Mgr. Žitňanovej zúčastnili veľmi zaujímavej a nevšednej výstavy, ktorej diela sú poskladané z Lego kociek. Výstava je inštalovaná na ploche 2500 m2 na Zlatých pieskoch a tematicky je rozdelená na 12 zón – Športovci , Najvýznamnejšie architektonické diela,Read More

Posted in 8-rocne, Uncategorized | Leave a comment

Duchovná pieseň v Martine v sólovom speve kresťanských piesní

Víťazi školského kola z Evnajelickej ZŠ a EL na Palisádach sa 4.mája 2018 zúčastnili celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa už tradične konalo v priestoroch Biblickej školy v Martine. Súťažiaci v 1. a 2. kategórii spievali 1 pieseň podľa vlastného výberu z Evanjelického spevníka(ES) – bez hudobného sprievodu a 1 detskú či mládežnícku pieseň podľa vlastného výberuRead More

Posted in 8-rocne, ezs, Uncategorized | Leave a comment

Slávik Slovenska 2018

Víťazky školského kola súťaže Slávik Slovenska 2018 v speve slovenských ľudových piesní  sa  10. Mája 2018 zúčastnili obvodného kola v priestoroch ZUŠ na Panenskej ulici. Súťažilo sa v troch kategóriách. Súťažiaci mali zaspievať jednu pieseň z predpísaného Spevníka  vydávaného každoročne pre túto súťaž a jednu pieseň podľa vlastného výberu. Jedna sa spieva bez sprievodu hudobnéhoRead More

Posted in 8-rocne, ezs, Uncategorized | Leave a comment

Exkurzia v OLO Spaľovni odpadu v Bratislave – 31.5.2018

Žiaci Sekundy A a Sekundy B sa spolu s triednymi učiteľkami  zúčastnili exkurzie do Spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle v Bratislave. Po príchode nás privítali milé pracovníčky a rozdelili nás do dvoch skupín. Jedna skupina si pod vedením pani sprievodkyne odišla prezrieť  priestory spaľovne, druhá zatiaľ absolvovala   prezentáciu s výkladom. Potom sa skupiny vymenili. PovinnouRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Celé Slovensko číta deťom

V pondelok, 04. júna 2018, deti z 2., 3., a 4. oddelenia zo školského klubu navštívili Bibianu v rámci akcie “Celé Slovensko číta deťom”, ktorá bola pod  patronátom prezidenta Andreja Kisku.

Posted in ezs | Leave a comment

Exkurzia Praha (tercia B + tercia A)

V dňoch 31. mája až 3.júna 2018 sme podnikli výnimočnú exkurziu, v ktorej sme skĺbili viaceré vyučovacie predmety – geografiu, dejepis, biológiu, telesnú výchovu, náboženstvo, multikulturalizmus a praktické životné zručnosti ako napríklad – cestovanie s kuframi v Pražskom metre a bývanie v hosteli 🙂 Počasie nám vyšlo výborne, zažili sme aj výdatný lejak, aj pokazené električkyRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Karneval v školskom klube

V piatok 01.06.2018 pri príležitosti MDD sa v našom školskom klube uskutočnil karneval.

Posted in ezs | Leave a comment

Športové popoludnie v školskom klube

Posledný májový deň aj keď slnko pražilo, deťom v školskom klube to nevadilo. Mali veľkú radosť, lebo v  prezidentskej záhrade mali športové poobedie.

Posted in ezs | Leave a comment

Návšteva výstavy FLiP vo Viedni

Žiaci Tercie B a vybraní žiaci Tercie A, Sekundy A a Sekundy B 16.mája 2018 navštívili výstavu FLiP vo Viedni. FLiP je skratka pre názov Erste Financial Life Park –  interaktívneho vzdelávacieho programu pre deti a mládež, vytvoreného pod záštitou banky Erste Group. Témou bola finančná gramotnosť. Motívom vytvorenia takéhoto projektuRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Modrá škola v školskom klube

Dňa 22.05.2018 prišli do školského klubu pracovníčky p. Tomovčíková a p. Škamlová z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Posted in ezs | Leave a comment

Futbalový turnaj v školskom klube detí

V mesiaci máj pani vychovávateľky už tradične organizovali v školskom klube detí vydarenú aktivitu – futbalový turnaj.

Posted in ezs | Leave a comment

Schaubmarov Mlyn

Dňa 04.05.2018 (piatok) sme trieda I.C šli na exkurziu a zážitkové učenie k Schaubmarovmu mlynu v Pezinku. Čakal nás tam všestranný a zaujímavý program.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Výsledky prijímacích pohovorov na osemročné gymnázium 2018

Prijatí žiaci

Posted in 8-rocne, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Trip to Ireland

In April we, thirty-two students from the first and second year flew for a week-long trip to beautiful Ireland. 

Posted in lyceisti | Leave a comment

Jakub z 1.B úspešným “astronómom” 🙂

Študent Jakub Puškáš z 1.B sa koncom apríla zúčastnil na krajskom kole astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach a získal úžasné 2. miesto, čím postupuje do celoslovenského kola.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Slovakia Open 2018

V dňoch 3. až 6 mája 2018 naši študenti opäť pomáhali na medzinárodnom stolnotenisovom turnaji telesne znevýhodnených športovcov Slovakia Open.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Deň PET fľaše 2018 na Palisádach

Dňa 17. apríla 2018 prebehol už tradičný zber PET fľaše na Palisádach. Vyzbierali sme 7 vriec zlisovaných PET fliaš. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri zbere a ktorí sa do zberu zapojili:)

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Projekt EkoAlarm

17. apríla 2018 vo všetkých triedach EZŠ “školenie” žiakov zamerané na správne separovanie odpadu. Zavítala medzi nás pani Maleš z projektu EkoAlarm, ktorá deťom vysvetlila, prečo je dôležité znižovanie množstva odpadu a jeho recyklácia. Zároveň sa žiaci mohli zapojiť do aktivity, v rámci ktorej sa dozvedeli, ktorý odpad sa akoRead More

Posted in ezs | Leave a comment

Logická olympiáda – celoslovenské kolo

V priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa 11.apríla 2018 uskutočnil už 6. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Výsledky prijímacích pohovorov 2018

Výsledky PP 2018 na bilingválne štúdium – podľa celkového počtu bodov (Tip: pre rýchlejšie vyhľadanie podľa kódu použite klávesovú skratku CTRL+F a do kolonky, ktorá sa zjaví, vpíšte váš kód.) Por. Kód Vysvedčenie Diplomy Konfir-mácia Slovenský jazyk Mate-matika Anglický jazyk Nábo- ženstvo Spolu 1. KU42O 100 100 20 89 70Read More

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Veľtrh JA Firiem

V stredu, 21.3.2018, sa zástupcovia Elmade, JA Firmy zúčastnili v bratislavskom Avione Veľtrhu JA Firiem, kde súťažili vo viacerých kategóriach v konkurencii 50 JA Firiem z celého Slovenska.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Kurz korčuľovania v školskom klube detí

Pani vychovávateľky zo školského klubu aj tento školský rok zabezpečili pre deti kurz korčuľovania.

Posted in ezs | Leave a comment

Beseda o umení čítať

Beseda o umení čítať Dňa 26. februára 2018 sme mali besedu s pani Timoteou Vráblovou o umení čítať a spôsobe ako vstúpiť do príbehu. Prednášajúca nám ukázala, ako sa dá čítať medzi riadkami a ako nájsť v jednoduchom a krátkom texte hlbší význam. Ďakujeme, že si pani Vráblová našla čas a venovalaRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Informačná kancelária Európskej únie

Dňa 29.januára deti z 3. a 4. oddelenia vrámci školského klubu navštívili informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu.

Posted in ezs | Leave a comment

8. ples Evanjelického lýcea

Ďalši rok, ďalší ples :-). 8. ples Evanjelického lýcea sa konal 27. januára 2018 v Zrkadlovom háji, a tí, čo tam boli, vám môžu porozprávať o tom, ako výborne bolo aj tento rok.

Posted in absolventi, lyceisti | Leave a comment

Lyžiarsky kurz Malinô Brdo pri Ružomberku

22.1.2018 – 27.1.2018 sa 66 študentov 1.A, 1.B.  1.C. zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v stredisku Malinô Brdo pri Ružomberku.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Terka na okresnom kole olympiády z angličtiny

Dňa 17.1.2018 Terézia Böhmová V.A vyhrala okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku a postupuje do krajského kola.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Lucka na seminári o prekladateľstve

V piatok 19.1.2018 sa Lucia Vaňová z III.A, víťazka školského kola Prekladateľskej súťaže, zúčastnila semináru “Mladí prekladatelia – čo ponúka táto profesia?” v priestoroch Európskeho informačného centra.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Lyžiarsky kurz Jasná 2018

až 12. januára 2018 sa 33 žiakov tercií Evanjelického lýcea zúčastnilo LVVK v Jasnej v Demäňovskej doline. Boli sme ubytovaní v hoteli Liptov v 3- až 5-lôžkových izbách s plnou penziou. Žiaci lyžovali v najlepšom lyžiarskom stredisku na Slovensku – na severných a južných svahoch Chopku. Počas výcviku mali deti výborné snehové podmienky, dobre udržiavané zjazdovkyRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Advent v Budapešti

Dňa 21. decembra 2017 žiaci tercií a niektorí žiaci sekúnd Evanjelického lýcea absolvovali jednodenný zájazd do predvianočnej Budapešti. Navštívili sme veľa zaujímavých miest. Najskôr sme mali krásne výhľady z vyhliadky na Gelérte, kde pani sprievodkyňa rozprávala o histórii vzniku Budapešti a o jednotlivých budovách. Prešli sme okolo pevnosti Citadella k Pamätníku víťazstva. Autobusom sme sa previezliRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Vianočné posedenie učiteľov

Blikajúce sviečky, vianočné vetvičky, chutné koláčiky, radostná atmosféra v kruhu profesorov i študentov a hlavne vôňa tradičnej slovenskej kapustnice…

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Festival vedy a techniky 2017

Študenti tried III. A a III. B sa zúčastnili na Festivale vedy a techniky usporiadanom AMAVETom.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Prváci v Carnuntum

Všetky tri prvácke triedy sa zúčastnili výletu do archeologického múzea Carnuntum, nájdené, vykopané a renovované rímske sídlo z čias 40 rokov 1. storočia nášho letopočtu.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Turkey party 2017

Sme veľmi radi, že Turkey Party sa na lýceu stáva čoraz populárnejšou udalosťou. 

Posted in lyceisti | Leave a comment

Obvodné kolo v basketbale dievčat

12. decembra 2017 si naše dievky (ako ich pekne nazvala trénerka – p. prof. Benčíková) zmerali sily so študentkami z iných škôl na obvodnom kole v basketbale. A veruže to nebolo marné! 

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Dvojnásobná radosť: zbierka Kilo na pomoc pre rodiny v kríze

Dňa 22. novembra 2017 sa študenti Evanjelického lýcea na Vranovskej ulici v Bratislave dozvedeli o zbierke Kilo na pomoc pre rodiny v kríze, ktorú každoročne srdečne spravuje nezisková organizácia Úsmev ako dar. Zbierka na lýceu prebiehala takmer dva týždne.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Adventná besiedka 2017

Adventný čas je časom zastavenia a uvedomenia si toho, čo pre nás Pán Boh vykonal. Je to čas, kedy chceme tráviť čas, aby  sme nezabúdali, že podstatou adventného obdobia je príprava na príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Študent Peter Mozola – aj my sa ním chceme pochváliť 🙂

Sú talenty, ktoré v žiakoch rozvíjajú učitelia školy, ktorú navštevujú, a potom sú talenty, ktoré si žiaci rozvíjajú mimo školy, teda vo svojom voľnom čase. Jeden takýto talent – plávanie – je očividne veľkou vášňou nášho študenta z prvého ročníka – Petra Mozolu.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Turnaj vo florbale – okresné kolo

V dňoch 6.-8.12.2017 sa uskutočnilo okresné kolo turnaju vo florbale chlapcov a dievčat.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Rozprávkové popoludnie

V poslednú novembrovú stredu prežili žiaci z 2. oddelenia ŠKD pri EZŠ, Palisády 57 rozprávkové popoludnie v Bratislavskom bábkovom divadle.

Posted in ezs | Leave a comment

Rekordne predané akcie

ELMADE, JA Firma začala svoju cestu predajom akcií.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Deň reformácie

31. október 1517 bude v evanjelickej cirkvi navždy známy ako deň, keď Martin Luther symbolicky pribil svojich 95 téz na bránu kostola vo Wittenbergu. Vo štvrtok, 2. 11. 2017, prebiehali na Evanjelickom lýceu v Bratislave špeciálne aktivity spojené so sviatkom Pamiatky reformácie. Žiakom a študentom mali bližšie vysveliť význam príbehu,Read More

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Školské kolo v olympiáde v anglickom jazyku

Dňa 15.novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Súťaž o najkrajšieho šarkana

Jednotlivé oddelenia Školského klubu detí pri Evanjelickej ZŠ, Palisády 57, Bratislava zorganizovali ďalšiu vydarenú jesennú aktivitu pod názvom Súťaž o najkrajšieho šarkana.

Posted in ezs | Leave a comment

Etické problémy vo vede a technológiách

Dňa 10.10.2017 sa študenti piatych ročníkov zúčastnili národnej konferencie s názvom Etické problémy vo vede a technológiách, ktorú organizoval Slovenský výbor pre bioetiku SK pre UNESCO  a ktorá sa konala pod záštitou slovenskej komisie pre UNESCO a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Na konferencii odzneli zaujímavé prednášky filozofov aj vedcov súvisiace s etickýmiRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Wir waren in GRAZ! : )

Graz sa nachádza v prenádhernom Štajersku (die Steiermark).

Posted in lyceisti | Leave a comment

Futsalový turnaj

Naši chalani sa zúčastnili okresného kola vo futsale, ktorý sa konal vo Vlčom hrdle (Bratislava). A ako dopadli?

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium, uspechy-EVL | Leave a comment

Jesenná súťaž v behu na čas

Školský klub detí pri Evanjelickej ZŠ, Palisády 57, Bratislava začiatkom októbra 2017 zorganizoval Jesennú súťaž v behu na čas.

Posted in ezs | Leave a comment

Cezpoľný beh 2017

Dňa 3.10. 17 sme sa zúčastnili okresného kola Bratislava V v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. A neostalo len pri účasti!

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium, uspechy-EVL | Leave a comment

Kino CAMPUS

Spolupráca EBF UK a Evanjelického lýcea Evanjelické lýceum a Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave už vyše desať rokov spolupracujú v oblasti vyučovania evanjelického a.v. náboženstva študentami fakulty v predmete Katechetika v niektorých triedach Evanjelickej ZŠ a Evanjelického lýcea.

Posted in 8-rocne, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Prvácky ELVIK

Projekt ELVIK. má jeden rok!

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Elvik+

S Elvikom sme to v septembri nenechali tak, rozhodli sme sa nášu víziu posunúť ešte ďaľej a priniesť teambuildingovú trojdňovku medzi všetky triedy. S radosťou môžem povedať, že nám bolo super!

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Encyklopédia spravodlivých

Ku koncu školského roka, 22. júna 2017, na naše lýceum zavítala Mgr. Dagmar Mozolová z RTVS s prednáškou na základe svojej rozhlasovej relácie − Encyklopédia spravodlivých. Prednáška sa venovala nielen osudom zachránených Židov, no najmä osudom ich záchrancov z obdobia prvého Slovenského štátu. Spolu s hosťom redaktorky relácie, Emíliou Dérererovou, aRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Exchange Hogeveen-Bratislava 2017

Dňa 10.6.-17.6.2017 sa 18 prvákov a druhákov našej školy vybralo do holandského mesta Hoogeveen. Našich 18 lýceistov privítalo po príchode do Hogeveenu 18 holandských študentov s ich rodinami. Všetkým študentom mal tento pobyt zveľadiť komunikáciu v angličtine a taktiež  prispel k spoznaniu holandskej kultúry. Rodiny boli úžasné. Starali sa o nás, ako to len šlo.Read More

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Exkurzia v SHMÚ

V stredu 14. 6. 2017 sa žiaci 2. A a 4.A zúčastnili na exkurzii v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ).

Posted in ezs | Leave a comment

4.A na výlete v Poprade

Žiaci 4.A sa zúčastnili trojdňového výletu v Poprade.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Výsledky dodatočných prijímacích skúšok do 1. ročníka osemročného gymnázia

Všetci žiaci, ktorí robili dodatočné prijímacie skúšky,  splnili podmienky prijímacích pohovorov a budú prijatí do 1. ročníka osemročného gymnázia Evanjelického lýcea. Rozhodnutia o prijatí budú zaslané zákonnému zástupcovi elektronickou poštou a aj listom dňa 26. 6. 2017 (pondelok).

Posted in 8-rocne, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Berlín, Postupim, Drážďany

Niektorým sa splnil dávno vysnívaný sen, niektorí si až teraz uvedomili, že práve o tomto snívali. Výlet do Berlína! 🙂 Vycestovali študenti z 2.B (a aj pár nadšencov z iných tried) spolu s p.p. Šebáňovou a Záhumenskou. Vyrazili v stredu, 14.júna 2017 o polnoci, Berlín, Postupim a Drážďany objavovali celéRead More

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Reunion 2017 – fotogaléria

Dlho očakávaná galéria fotiek z krásnej EL Reunion je konečne dostupná. Enjoy! 🙂 (Autori fotografií sú: Samo Gabura, Ľubica Psotová a Viera Pohoriljaková.)  

Posted in 8-rocne, absolventi, lyceisti | Leave a comment

Drama Festival 2017

Každý rok sa u nás na lýceu koná tzv. Drama festival. Žiaci štvrtých ročníkov si pre ostatné ročníky pripravia krátke hry podľa kníh, ktoré v štvrtom ročníku prečítali. Tohtoročný drama festival bol plný sĺz, potu, ale aj radosti. Na hercoch bolo vidno, že k tomu pristúpili viac než profesionálne. KaždáRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Talentovaná gymnastka Veronika z 1.A

Po dlhoročnej práci a predchádzajúcich úspechoch sa naša študentka, Veronika Baníková z 1.A, v sobotu, 10. 6. 2017, stala niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska v modernej gymnastike. Veľmi jej všetci gratulujeme, sme na ňu neskutočne hrdí, obdivujeme ju a želáme veľa ďalších úspechov. 😉 (Text napísala jej triedna učiteľka, p.p. Horníková.)  Read More

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Po stopách Štúrovcov

júna 2017 trieda Sekunda B absolvovala prvú zo série exkurzii Po stopách štúrovcoch. Vybrali sme sa do Hlbokého – miesta pôsobenia jedného z najbližších Štúrových spolupracovníkov – Jozefa Miloslava Hurbana. Tento rok si pripomíname 200. výročie narodenia tohto národného buditeľa, evanjelického farára, spisovateľa, novinára a politika. Program sme začali už v mikrobuse, kdeRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Exkurzia v Oponiciach

Dňa 25.5.2017 sa zúčastnili študenti druhého ročníka na exkurzii v historickej knižnici rodu Apponyi v Oponiciach. Vstupná brána do renesančného kaštieľa pootvorila cestu do nádherného parku, ktorý nás na istý čas preniesol do zašlej doby. Náš dojem z prítomného ducha minulosti  umocnil vstup do pompéznej knižnice. Z výkladu zanieteného sprievodcu sme saRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Čítanie a prezentácia knihy nemeckého autora Leonharda Thoma: Die Blaumacherin

To, že nemecký jazyk sa dá zatraktívniť aj v súčasnosti, sme sa presvedčili 31. mája 2017, keď  sme dostali pozvanie na prezentáciu knihy. Študenti EL (terajší 4.A-4.B) a budúci seminaristi z NEJ (3.A.-3.B) sa zúčastnili interaktívnej akcie v GOETHE INSTITUTe v Bratislave. Obľúbený nemecký spisovateľ, okrem iného aj mládežníckej literatúry, Leo Thoma, nám vtipne prezentovalRead More

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Rozlúčka s maturantmi

V piatok, 12. mája 2017, sme sa v priestoroch Evanjelického lýcea na Vranovskej ulici rozlúčili s dobrými kamarátmi, blízkymi ľuďmi, výbornými študentami, našimi kôpkami strachu pred blížiacou sa maturitou − s tohtoročnými absolventami. Aj v tento deň dosiahli nad pomyslenú latku, ktorú si už kedysi dávno (takmer pred piatimi rokmi)Read More

Posted in absolventi, lyceisti | Leave a comment

Deň detí 2017 – sekunda B

2. júna sme oslavovali Deň detí a namiesto času stráveného v škole sme sa vybrali do Lanoparku v Devínskej Novej Vsi. Bol to adrenalínový zážitok:) Viaceré deti prvý krát absolvovali lozenie a prekonávanie prekážok vo výškach. Niektoré deti preliezli trasu ako rodené opičky a niektoré museli prekonávať svoj strach zRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Prespávačka na Palisádach 1. júna 2017

Tento rok sme Deň detí oslavovali nie len príjemnou prechádzkou do Sadu Janka Kráľa spojenou so športovými aktivitami alebo turistickou vychádzkou na Železnú studničku spojenú s opekačkou, ale dve triedy (3. ročník  Sekunda B) mali možnosť zažiť prespávačku v škole. Deti sa na prespávačku veľmi tešili a najmä tí mladší sa jej nevedeliRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Fleischmann Arthur Tour

júna sa vybrané triedy zúčastnili aktivity v rámci Fleischmann Arthur Tour.

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Študijno-poznávací zájazd Worthing (Anglicko)

V dňoch 19. až 30. mája 2017 sa 35 študentov z prím, sekúnd a kvarty zúčastnilo študijno-poznávacieho pobytu vo Worthingu (Južné Anglicko). Hodnotenie jednej z účastníčok zájazdu Lotky Joffe: Na našu cestu sme vyrazili s našim spoľahlivým autobusom, ktorý tu bol vždy pre nás, keď už sme od toľkého poznávaniaRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Výsledky prijímacích pohovorov na osemročné gymnázium 2017

Prijatí žiaci (Tip: pre rýchlejšie vyhľadanie podľa kódu použite klávesovú skratku CTRL+F a do kolonky, ktorá sa zjaví, vpíšte váš kód.) Kód Vysvedčenie Diplomy Slovenský jazyk Matematika Náboženstvo Ev. a. v. krst Spolu 1. SA73A 100 100 94 100 50 20 464 2. GO12O 90 100 84 100 50 20Read More

Posted in 8-rocne, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Girl’s day 2017

Tak, a máme to za sebou. Tohtoročný Girl’s day (27. apríl 2017) opäť previedol viaceré naše študentky rôznymi IT firmami a niektoré z nich snáď aj priviedol k myšlienke vydať sa profesionálne týmto smerom. 🙂 Podarilo sa mi od nich získať pár fotiek a dojmov, poďme teda na to: posAm,Read More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Ekologická exkurzia Kolárovo (Sekunda A, B)

20.apríla 2017 sa žiaci sekundy A a sekundy B zúčastnili ekologickej exkurzie organizovanej organizácie OLO v rámci Olománie. Navštívili sme firmu General Plastic v Kolárove, ktorá spracováva odpadové PET fľaše. Žiaci sa dozvedeli o technológii spracovávania plastového odpadu. Výsledným produktom firmy je praná vločka, z ktorej vyrábajú regranulát. Regranulát je základom pre výrobu rôznych novýchRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Exkurzia na Strednej odbornej škole Policajnej akadémie

Vo štvrtok, 20.4.2017, sa zase tradične 4. ročníky zúčastnili exkurzie na Strednej odbornej škole Policajnej akadémie Ministerstva vnútra v Pezinku.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Knižný dar pre Evanjelické lýceum

S poďakovaním sme prijali od p. Jána Juráša knižný dar pre našu školu.   Ide o dve hodnotné a nové publikácie. Prvá z nich nesie titul Slovakia A European Story a rozpráva príbeh Slovenska a jeho vstupu do EÚ. Publikácia je v anglickom jazyku. Druhá z nich, pod názvom OdRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Evanjelické lýceum môže využívať Sli.do

Spoločnosť Sli.do je jedným z popredných slovenských startupov. Ich HR manažér, Mgr. Matúš Horváth, prišiel na seminár z ekonómie porozprávať príbeh tejto spoločnosti a ich produktu, aplikácie Sli.do.

Posted in lyceisti | Leave a comment

ZAMUN a návšteva z Palestíny

V dňoch 29.marca-1.apríla 2017 sa deväť študentov Evanjelického lýcea pod vedením p. prof. Kathryn Fredell zúčastnilo súťaže ZAMUN v Žiline. Študenti reprezentovali rôzne krajiny počas modelového zasadnutia OSN. Po skončení súťaže s našimi študentami prišli do Bratislavy aj desiati študenti Evanjelickej školy v Palestíne so svojimi dvoma učiteľmi. Naši študentiRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Ako vyzerajú dnešní otroci?

V stredu 5. apríla 2017 sa v Aule UK študenti Evanjelického lýcea zúčastnili prednášky nositeľky Pulitzerovej ceny Marthy Mendoza s názvom: Ako vyzerajú dnešní otroci?

Posted in lyceisti | Leave a comment

Víťazka okresného kola Chemickej olympiády

Dňa 23.3.2017 sa na ZŠ Turnianska uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D, ktorého sa zúčastnilo 21 študentov.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

5B po 10 rokoch konečne spolu 🙂 !!!

Pri príležitosti AD revidenda sme mali šancu opäť navštíviť našu alma mater – Evanjelické Lýceum.

Posted in absolventi, lyceisti | Leave a comment

Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – všetci na stupňoch víťazov

Piatok 24. 3. 2017 sme strávili súťažne. V obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sme boli mimoriadne úspešní! 🙂 kategória (poézia) – Adam Jurík – 3. miesto, kategória (poézia) – Bruno Kaiser – 2. miesto (s postupom do krajského kola) kategória (poézia) – Daniela Mozolová – 1. miesto  (postup do krajskéhoRead More

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Exkurzia v Slovenskom rozhlase

Žiaci Trecie na hodinách informatiky sa oboznamovali so základmi práce so zvukovým editorom – programom Audacity. Na záver tematického celku 23. marca 2017 sa nám podarilo zorganizovať exkurziu do Slovenského rozhlasu.  Erudovaný lektor p. Mozolák sprevádzal žiakov takmer hodinu po pracoviskách SRo. Navštívili sme nahrávacie štúdia pre hudbu i hovorené slovo,Read More

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Diskusia s Dušanom Matuškom (start-up OCTAGO)

Na seminári z ekonómie 3 sme 23.3.2017 privítali Dušana Matušku. Ten sa pred pár rokmi s kamošmi po tom, čo zhliadli jedno video, rozhodli, že sa chcú venovať kalistenike, čiže cvičeniu s vlastnou váhou. Avšak zistili, že možnosti sú obmedzené a cvičiť nemajú kde.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Janka na krajskom kole biologickej olympiády

A máme ďalší parádny výsledok v podaní študentky z našej školy!

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Filmový festival Olománie

22. marca, symbolicky na Svetový deň vody, sme sa spoločne so žiakmi prímy A, prímy B a 5. A zúčastnili 5. ročníka Filmového festivalu Olománie. Bola to akcia naplnená prírodou a cestovateľskými zážitkami ľudí, ktorí nielen cestujú, objavujú a spoznávajú krásy sveta, ale sa o svoje vzácne poznanie delia s nami ostatnými. Pozerali sme dokumentárne filmyRead More

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Deň vody na Palisádach

21. marca 2017 pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa vody sme na Palisádach zorganizovali Deň vody. Dievčatá zo sekundy B ráno vo vestibule školy rozdávali ráno symbolický pohár vody pre zdravie:)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lyžiarsky výcvik Jasná – Chopok (žiaci Tercie)

Stručné vyhodnotenie LVVK Jasná – Chopok (12.-17. marca 2017) Počasie: fantastické – krásne slnečno, výnimkou stredy, keď deti lyžovali v hmle Sneh: na toto neskoré ročné obdobie – výborný, v noci vždy mrzlo, čiže ráno boli zjazdovky dobre upravené. Lyžovalo sa zvyčajne do 13.00 hod, pokiaľ sneh nebol taký ťažký a zjazdovky rozjazdenéRead More

Posted in 8-rocne, Uncategorized | Leave a comment

Fablab a Centrum podpory študentom so špecifickými potrebami

V deň, keď sa naši maturanti trápili s písomnou časťou maturity z angličtiny, sme sa s druhou bé vybrali na exkurziu na dve miesta. Jedným z nich bol Fablab vo Vedeckom parku STU, a tým druhým Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami nachádzajúcom sa v budove FMFI (matfyzu).

Posted in lyceisti | Leave a comment

Stretnutie s primátorom

Deti zo školského klubu každý štvrtok pravidelne navštevujú chovateľský krúžok a lego- robotiku v Centre voľného času na Štefánikovej.

Posted in ezs | Leave a comment

Matematická olympiáda – postup do krajského kola

Máme výborné správy! Daniel Kaiser z kvarty a Hanka Slobodová  z 1.A postúpili do krajského kola matematickej olympiády. Gratulujeme!!!!

Posted in 8-rocne, lyceisti, uspechy-8-rocne, uspechy-EVL | Leave a comment

Projektová súťaž – Historia magistra vitae

Žiaci Sekundy A a Sekundy B Evanjelického lýcea a žiak 5. ročníka Evanjelickej základnej školy sa zapojili do projektovej súťaže Historia magistra vitae.  Vytvorili originálne a pútavé práce na tému Radosti a starosti vladárov.

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Školenie prezentačných zručností

Včera (t.j. v utorok, 7.3.2017) sme sa v rámci projektu študentských firiem – JA Slovensko, zúčastnili semináru prezentačných zručností. V rámci včerajšieho dňa sme si zlepšili zručnosti a taktiež naučili pár nových trikov ako odprezentovať vlastný produkt svojim potenciálnym zákazníkom. Pracovali sme v skupinách: každá mala vybraného mentora spomedzi zamestnancovRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Ako surfovať a nedostať sa do problémov…

… je v princípe celkom náročný proces. Niekoľko rád, ako sa však strate súkromia, či svojich dát vyhnúť, nám Peťo Koscelanský z ESETu minulú stredu na prednáške o počítačových vírusoch a kriminalite dal.

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Deň PET fľaše na Palisádach

Škola buduje ekologické povedomie žiakov a zapája sa do rôznych ekologických aktivít. Na 28. februára bol vyhlásený Deň PET- fľaše. Každé dieťa pri vstupe do školy malo doniesť minimálne jednu PET fľašu. Aktivite sa však medze nekládli a niektorí usilovní zberači doniesli i väčšie množstvo PET fliaš :).

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Na Valentína, 14.2.2017, prebehlo na lýceu školské kolo obľúbenej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. A tu sú výsledky:

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Švajčiarsko 2016

Ešte pred vianočnými prázdninami, 17.-21. decembra 2016, sa hŕstka nás, študentov Lýcea, spolu so študentami z prešovského gymnázia a študentkami z Detvy, zúčastnila poznávacieho zájazdu do Švajčiarska.

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Speakers Corner

Dňa 9.2.2017 sa konala v Žiline súťaž v rečníckom prednese Speakers Corner, na ktorej sa zúčastnili aj naše študentky.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

7. ples Evanjelického lýcea

Tak a je to za nami :-). 7. ples Evanjelického lýcea sa konal 28. januára 2017 v Zrkadlovom háji, a tí, čo tam boli, všetkým dookola tvrdia, že bolo výborne.

Posted in absolventi, lyceisti | Leave a comment

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku – máme výherkyňu

Ďalšia skvelá správa pre našu školu prichádza z obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Dve percentá

Aj v tomto školskom roku je možné podporiť Nadáciu Mateja Bela a prostredníctvom nej aj prácu Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy. Ďakujeme.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Okresné kolo matematickej olympiády

Výsledky okresného kola matematickej olympiády 2016/2017 kategórie Z9:

Posted in 8-rocne, lyceisti, uchadzaci-o-studium, uspechy-8-rocne, uspechy-EVL | Leave a comment

Lyžiarsky výcvik 2017

Naši prváci (a pár starších žiakov) sú práve v tomto týždni (od 16. januára) na lyžiarskom výcviku v Bystrej (lyžujú na Mýte pod Ďumbierom). A už nám prichádzajú prvé fotky!

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

DOD 2016

Aj v tomto školskom roku sme otvorili dvere našej školy dokorán. A veru sme aj mali pre koho. 🙂

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Príprava na prijímacie pohovory

  Všetky potrebné informácie k príprave žiakov na prijímacie pohovory nájdete na stránke doucovanie.evlyceum.sk.

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Vianočná Viedeň 2016

Každoročne sa zúčastnia študenti bilingválneho gymnázia exkurzie vo Viedni. Ani tento rok to nebolo inak.

Posted in lyceisti, uchadzaci-o-studium | Leave a comment

Adventná Viedeň – zámok Belvedere

decembra 2016 žiaci Sekundy B absolvovali návštevu Viedne. V luxusnom autobuse Slovak Lines vybavenom tabletom na sedadlách a wifinou cesta rýchle ubiehala. Viedeň nás privítala sychravým a veterným počasím a aj preto sme dopoludnia ocenili návštevu zámku Horný Belvedere. Zámok – bývalé sídlo princa Eugena Savojského je v súčasnosti premenené na galériu. Sú tu vystavenéRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Návraty poézie

V celoslovenskom kole recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, ktoré sa konalo 15. novembra 2016 v Banskej Bystrici, získali žiaci Evanjelického lýcea i Evanjelickej základnej školy krásne umiestnenia.

Posted in uspechy-8-rocne, uspechy-EVL, uspechy-EZS | Leave a comment

Nika Gajdošová na Startup weekend Bratislava

Startup Weekend Bratislava, ktorý prebiehal tento víkend, od piatka do nedele v startupovom coworkingu 0100 Campus, mal medzi svojimi účastníkmi aj našu študentku – Nikolu Gajdošovú z 5.A triedy.  

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Turkey Party 2016

Aj tohtoročná Turkey Party sa niesla vo veľmi príjemnom duchu, kedy sme boli všetci za niečo vďační.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Mikuláš

6. december je deň, na ktorý sa tešia deti, ale aj dospelí. Aj v tomto roku nás svojou návštevou poctil Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Biskup Mikuláš patril k najznámejším a najobľúbenejším biskupom. Bol známym svojou dobročinnosťou, láskou k deťom a pomocou núdznym. Preto aj my dnes oslavujeme sviatok svätého Mikuláša, aby sme sladkosťami a ovocím mohliRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Projekt s HorebPET

Projekt HOREBPET sa zameriava na pomoc rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím. Za vyzbierané PET vrchnáčiky z nápojov rodiny dostávajú finančnú pomoc. Nájsť pár vrchnáčikov okolo seba sa vám iste podarí! Ďakujeme všetkým aktívnym zberačom!   Zbierame tieto druhy vrchnáčikov: Zbierame PET vrchnáky z PET fliaš alebo krabíc od nápojov: minerálne vodyRead More

Posted in 8-rocne, ezs, lyceisti | Leave a comment

Naša Zuzka píše z USA

Ahojte! Asi o tomto čase pred rokom som sa rozhodla stráviť svoj tretí ročník v zahraničí. Rozhodla som sa pre USA, pretože som si chcela zlepšiť angličtinu a spoznať túto krajinu snov. Rodina si ma vybrala v Michigane, kontrétne v mestečku Burr Oak. Na konci augusta som odletela za dobrodružstvom.

Posted in 8-rocne, lyceisti | Leave a comment

Mikuláš na 1. stupni EZŠ

Žiaci z prvého stupňa dostali na Mikuláša darček v podobe tvorivých dielní. Manželia Lesanovci, rodičia našich žiakov , prišli priblížiť vianočné sviatky a tradície, ktoré sú v Amerike. Vysvetlili nám najznámejší symbol Vianoc Candy Cane. Žiaci so  záujmom počúvali a odpovedali na otázky, ktoré im lektori kládli. Ako odmenu získali nielen „Cukrovú palicu“ , aleRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

Detské Vianoce

Adventný čas je časom zastavenia a uvedomenia si toho, čo pre nás Pán Boh vykonal. Adventnú besiedku s pásmom piesní, hudby a slova pripravili pre rodičov triedne pani učiteľky s pani učiteľkami EVB. Vo Veľkom kostole vystúpili 1.decembra deti z 1.stupňa EZŠ a tiež deti z evanjelickej MŠ. Deti zRead More

Posted in ezs | Leave a comment

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

30.11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Víťazom sa stal Ján Ķrčmář z 5.B triedy. Druhé miesto získala Sára Pišteková (5.B.). Martin Sadloň (5.B) sa umiestnil na treťom mieste. Gratulujeme víťazom!

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Športové súťaže – beh a stolný tenis

Na obvodných majstrovstvách v cezpoľnom behu SŠ, ktoré sa konali 5.10. 2016, skončili dievčatá na krásnom 1. mieste (Lea Belošicová, Martina Felonenko, Patrícia Gašparovičová). Vo vyššom – krajskom kole obsadili rovnako krásne 2. miesto. Okrem toho sa naši študenti zúčastnili aj okresného kola súťaže v stolnom tenise, ktorá sa konalaRead More

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Europe Code Week – píšu o nás

Ešte v októbri sa žiaci z našich sekúnd zúčastnili akcie s názvom Europe Code Week, kde im boli hravou formou predstavené základy programovania a kde si oni sami aj naozaj niečo naprogramovali. A bavilo ich to! 🙂 Viac informácií si prečítajte priamo od organizátorov tohto podujatia: Ako učiť školákov programovať?Read More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Valné zhromaždenie Sparkle JA Firmy

Včera, t.j. 28.11.2016, sa konalo prvé Valné zhromaždenie novovznikajúcej firmy – Sparkle JA Firmy. Všetci akcionári (akcie sa predávali minulý týždeň), ktorí sa na zhromaždenie dostavili, resp. dali svoje splnomocnenie iným akcionárom, si vypočuli a odsúhlasili stanovy firmy,  či podnikateľský program. Okrem toho sa predstavili viceprezidenti firmy za jednotlivé oddeleniaRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Výsledky školského kola v olympiáde z nemeckého jazyka

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pozostávalo z dvoch častí: písomnej (konala sa v utorok, 22.11.2016) a ústnej (konala sa v piatok, 25.11.2016). A poznáme víťazov! Kategória 2A miesto – Luknárová Emma miesto – Zaťková Natália miesto – Tréger Ján Kategória 2B    miesto – Hrebičková Milota miesto – Bystrická ZuzanaRead More

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Deň dobrovoľníctva

V deň, kedy sa v Spojených štátoch slávi deň vďakyvzdania, sa naši študenti okrem poobedňajšej Turkey party zúčastnili aj na rôznych dobrovoľníckych úlohách. Zatiaľ máme takéto krásne fotky zo zberu odpadkov, hrabania lístia, z centra Baobab, či od Milosrdných bratov, veríme však, že naša zbierka fotiek sa čoskoro rozšíri. 🙂

Posted in lyceisti | Leave a comment

Bibliotéka

Žiaci sekundy B sa 10.11.2016 na knižnom veľtrhu Bibliotéka zúčastnili prezentácie románu Leto s Alexandrom od mladej a talentovanej spisovateľky Silvie Demovičovej. Prezentáciu románu moderovala, tiež spisovateľka, Petra Nagyová Džerengová z vydavateľstva Verbarium, ktorá svojimi otázkami navodila príjemnú literárnu atmosféru. Žiaci sa dozvedeli, ako román vznikal aj čo inšpirovalo spisovateľku k písaniu. Sme saRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Školské kolo olympiády z anglického jazyka

Olympiáda z anglického  jazyka prebehla v dvoch kategóriach, obe pozostávali z dvoch častí – písomnej (konala sa v pondelok, 20.11.) a ústnej (konala sa v stredu, 23.11.). A poznáme víťazov! ? Category 2C1 – Bilinguals Zuzana Kollárová IV.B Eduard Hromkovič IV.A Lucia Vaňová II.A Category 2C2 – Anglophones Terézia BohmováRead More

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

V rodnom kraji Hviezdoslava a Kukučína

Dňa 8.11.2016 absolvovali študenti tretieho ročníka poznávací výlet na malebnú Oravu. Jesenné impresie  počas cesty zavŕšil výchovno-vzdelávací vstup do dvoch múzeí. V Dolnom Kubíne, v Oravskom múzeu P.O. Hviezdoslava, sme si najskôr vypočuli výklad o slovenskom Shakespearovi, neskôr sme mohli cez expozíciu vystavených fotografií, rukopisov a vzácnych textov preniknúť do inotajov autorovho súkromnéhoRead More

Posted in lyceisti | Leave a comment

DOD v Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV

Dňa 9.11. sa študenti 4. ročníkov navštevujúcich seminár z biológie a seminár z chémie zúčastnili DOD na Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Veda netradične a AMAVET

Dňa 10.11. sa v priestoroch Inecheba Expo Bratislava študenti druhého ročníka zúčastnili interaktívnej výstavy s názvom Veda netradične, organizovanej Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci Týždňa vedy a techniky.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Chémia lásky

Dňa 8.11. sa študenti SEB1 a SEC1  (štvrtácke semináre z biológie a chémie) zúčastnili podujatia Utorok s chémiou. Podujatie bolo jedným z podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.

Posted in lyceisti | Leave a comment

BratMUN

Sedem  študentov Evanjelického lýcea sa pod vedením prof. Kathy Fredell zúčastnili stredoškolskej súťaže  BRATMUN (Model United Nations)  v dňoch 4. – 6. 11. 2016 v Bratislave. Jednotliví študenti získali takéto ocenenia:   Študenti Ocenenie Daniel Bdžoch The Oustanding Delegate Juraj Rojko The Oustanding Delegate Dáša Kotíková The Oustanding Delegate Michal Urbánek TheRead More

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády

Dňa 10.11.2016 sa žiaci 2. a 3. ročníka Ev. základnej školy Palisády zúčastnil Bibliotéky, ktorá sa každoročne koná v Inchebe.

Posted in ezs | Leave a comment

IBobor – celoslovenská informatická on-line súťaž (Kadeti, Benjamíni, Bobríci)

Tak ako po minulé roky i tento začiatok novembra ožila informatická miestnosť počas súťaže IBobor . V stredu 9. novembra v kategórií Kadet súťažili vybraní žiaci tercie a žiaci kvarty. Vo štvrtok 10. novembra sa pri počítačoch vystriedalo 50 žiakov z 5. A triedy, prím a sekúnd. O súťaž bol na celom Slovensku mimoriadny záujem, takže nakoniecRead More

Posted in 8-rocne, ezs | Leave a comment

iBobor 2016 (Juniori a Seniori)

Ako to už býva zvykom, aj v novembri tohto školského roka sa školy z celého Slovenska zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, na Slovensku organizovanej Katedrou základov a vyučovania informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.   Súťaž prebieha v piatich kategóriách, pre každú z nich je vyhradený jeden deň. Spravidla súRead More

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

The most significant change

Príbeh našej študentky, Simony Sečanskej z 3.A, bol zvolený ako príbeh s najvýznamnejšou zmenou v rámci projektu FAIR PLAY za školský rok 2015/2016. Sme na tento jej úspech veľmi hrdí. 🙂

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Holanďania na návšteve

Konečne  sme aj my – terajší druháci zažili výmenný pobyt s holandskými študentmi. Bolo to super!

Posted in lyceisti | Leave a comment

Dejepisno-geografická exkurzia Carnuntum-Petronell

Takmer na skok od Bratislavy sa nachádza unikátne archeologické nálezisko a pozostatky mesta Rímskej ríše, ktoré bolo kedysi plné bežného ľudu i vojakov. Navštívili sme úchvatnú Pohanskú bránu. V parku Carnuntum sme sa prešli zrekonštruovaným obydlím bohatšieho Rimana Luciusa, obchodníka s látkami. So zaujímavým výkladom lektorov sme zistili všeličo zaujímavé z bežného života občanov tohtoRead More

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Prvácka “víkendovka”

Na našom lýceu sa v poslednej dobe a k rastúcemu nadšeniu stále deje niečo nové.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Noc výskumníkov v Starej tržnici

Tak ako každý rok i tento sa naši terciáni zúčastnili festivalu vedy Noc výskumníkov, ktorý je podporovaný Európskou komisiou na podporu výskumu, vývoja a inovácií.

Posted in 8-rocne | Leave a comment

Brigádovali sme 🙂

Zvolali sme brigádu, a aj keď to do poslednej chvíle nevyzeralo na dostatočnú účasť dobrovoľníkov, nakoniec všetko dobre dopadlo. 🙂

Posted in lyceisti | Leave a comment

Brigáda na zatopenom Lýceu

ĎAKUJEME a ZVOLÁVAME NOVÚ BRIGÁDU   V pondelok, 18. júla 2016 sme za pomoci brigádnikov – absolventov, terajších i budúcich študentov, priateľov školy a pedagógov

Posted in lyceisti | Leave a comment

Zatopené priestory EL

Na pracovisku Vranovská došlo počas minulého víkendu k havárii – zatopeniu troch poschodí školy.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Garden party

Tesne pred koncom školského roka sme na lýceu využili voľný čas a spravili celoškolskú garden party.

Posted in lyceisti | Tagged , | Leave a comment

Výtvarná výchova 1.ročník

Skupinová práca žiakov 1. ročníka na hodine výtvarnej výchovy. Prváci boli veľmi tvoriví, šikovní a talentovaní.

Posted in ezs | Tagged , | Leave a comment

Turnaj vo futbale

Vychovávateľky zo školského klubu detí usporiadali v mesiaci jún školský turnaj vo futbale pre deti z prvého stupňa. Deti prejavili veľký záujem o zápas a snažili sa získať futbalový pohár školského klubu.

Posted in ezs | Tagged , | Leave a comment

DOD u p. prezidenta

V stredu 15.6.2016 – počas Dňa otvorených dverí – si deti zo školského klubu spolu s pani vychovávateľkou pozreli prezidentský palác a odfotili sa s pánom prezidentom Kiskom.

Posted in ezs | Leave a comment

Drama Festival

Každoročným povinným projektom štvrtákov, vrámci hodiny anglického jazyka, je pripraviť si divadelné predstavenie podľa vlastného scenára na námet prečítaného diela v danom ročníku.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Geografická ekxurzia do Bystrej

Geografia trochu inak 23. – 25. mája si žiaci kvarty mohli vyskúšať svoje celoročné vedomosti z geografie priamo v teréne. Cieľom naplánovanej exkurzie bolo Stredné Slovensko – Nízke Tatry.

Posted in ezs | Tagged , | Leave a comment

Duchovná pieseň 2016 (4. kategória)

Výsledky celoslovenskej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2016, ktorá sa konala v Martine 13.5.2016: v 4. kategórii študentka Lenka Sklouzová z Bilingválneho gymnázia triedy IV.A získala strieborné pásmo. Gratulujeme! 🙂

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Duchovná pieseň 2016 (2. kategória)

Výsledky celoslovenskej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2016, ktorá sa konala v Martine 13.5.2016: v 2. kategórii Daniela Mozolová študentka Osemročného gymnázia trieda Príma A získala zlaté pásmo. Gratulujeme!

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Biblická olympiáda – celoslovenské kolo (2. kategória)

20. 5.2016 sa konalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Rimavskej Sobote. Našu školu zastupovali 2 študenti v 2. kategórii. Gratulujeme tým, ktorí získali umiestnenie na prvých troch miestach.

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Biblická olympiáda – celoslovenské kolo (4. kategória)

20. 5.2016 sa konalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Rimavskej Sobote. Našu školu zastupovala jedna študentka v 4. kategórii. Gratulujeme tým, ktorí získali umiestnenie na prvých troch miestach.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Biblická olympiáda – celoslovenské kolo

20. 5.2016 sa konalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády v Rimavskej Sobote. Našu školu zastupovali 4 študenti v 2. a 3. kategórii. Gratulujeme tým, ktorí získali umiestnenie na prvých troch miestach.

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Burza kníh, hračiek a CD

Kupujeme..predávame..rátame:)

Posted in ezs | Tagged , , , | Leave a comment

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Vyhodnotenie súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Výsledky krajského kola, okresného kola, školského kola – EL Palisády.

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Girl’s day 2016

Naše baby boli aj v tomto roku (áno, pár z nich bolo aj v minulom roku) súčasťou akcie s názvom “Girl’s day“. Cieľom tohto podujatia je prilákať viac žien do sveta IT a preto nás veľmi potešilo, že od nás šlo 18 mladých žien do siedmich rôznych firiem v rámci Bratislavy.Read More

Posted in lyceisti | Leave a comment

Čo vieš o hviezdach

22. 4. 2016 sa konalo krajské kolo astronimickej súťaže Čo vieš o hviezdach.

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Chemická olympiáda

21. 4. 2016 sa konalo Krajské kolo Chemickej olympiády na PRIF UK v Bratislave.

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Pikopretek 2016

Piataci – Hudecová, Kaiser, Rokošná, Kováčová – sa umiestnili na peknom 3. mieste (z 26 družstiev). Gratulujeme! 🙂

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Geografická olympiáda

21. apríla 2016 prebehlo Krajské kolo Geografickej olympiády.

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Slávik Slovenska 2016, Duchovná pieseň (školské kolo, 2. kategória)

Výsledky školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016:

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Slávik Slovenska 2016, Duchovná pieseň (školské kolo, 1. kategória)

Výsledky školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016:

Posted in ezs, uspechy-EZS | Leave a comment

Klokan – výsledky

KLOKAN 2016 – výsledky: http://forms.talentida.sk/index.php?id=1522

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Matematická olympiáda 2015/2016 – okresné kolo

Matematická olympiáda 2015/2016 Okresné kolo – výsledková listina:

Posted in 8-rocne, uspechy-8-rocne | Leave a comment

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

V apríli (presnejšie siedmeho) sme sa s maturantmi vybrali do Centra podpory študentov s rôznymi špecifickými poruchami, ktoré sídli na matfyze. Majú tam rôzne hardvérové aj softvérové nástroje, ktoré umožňujú ľuďom s rôznymi obmedzeniami používať počítač viac-menej bez obmedzení. ?

Posted in lyceisti | Leave a comment

Ema na Junior Internet-e

Na Fakulte Informatiky a Informačných technológií STU sa 18. a 19. marca konala súťaž Junior Internet. Tá prebieha v niekoľkých kategóriách a v kategórii DESIGN postúpila aj naša študentka – Ema Klučovská z 3.B.

Posted in lyceisti, uspechy-EVL | Leave a comment

Valentine’s day

Posted in lyceisti | Leave a comment

Študentký pochod na podporu štrajku učiteľov

Tohtoročný koniec januára a začiatok februára bol pre učiteľov na celom Slovensku nesmierne náročný.

Posted in lyceisti | Tagged , | Leave a comment

Christmas Day

Posted in lyceisti | Leave a comment

DOD

Posted in lyceisti | Leave a comment

Strom reformácie

Aj Evanjelické lýceum sa zapojilo do projektu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku: „500 stromov Reformácie.“

Posted in lyceisti | Leave a comment

Thanksgiving day (Turkey party)

Štvrtý štvrtok v novembri sme oslavovali jedinečný sviatok – Deň vďakyvzdania. Sviatok naplnený časom s blízkymi, dobrým jedlom a pocitom vďaky za všetko, čo máme.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Deň Štúra

30. novembra sa v Zrkadlovom háji konal deň Ľudovíta Štúra. Život Štúra predviedli žiaci druhého ročníka v dvoch krátkych predstaveniach.

Posted in lyceisti | Leave a comment

Imatrikulácia 2015

Posted in lyceisti | Leave a comment

História školy

V roku 2006 oslávilo evanjelické lýceum 400 rokov od svojho založenia. Pripomenulo si svoju bohatú históriu v obdobiach rozkvetu i tie smutnejšie chvíle počas prenasledovaní a po zrušení tejto inštitúcie. V roku 2011 oslavuje Evanjelické lýceum 20. výročie svojho znovuotvorenia.

Posted in lyceisti | Tagged , , | Leave a comment
© 2020: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.