Vyber si školu, ktorá formuje osobnosti

Základná škola - Osemročné gymnázium - Anglické bilingválne gymnázium

Škola s bohatou históriou, ktorá je hrdá na svojich študentov, absolventov i učiteľov.

Vitajte!

Školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, milé študentky,  milí študenti,

aktuálnu epidemiologickú situáciu na oboch našich školách môžete sledovať na Edupage stránkach:

[1] Epidemiologická situácia na EZŠ a OG Palisády 57, Bratislava (stránka sa otvorí v novom okne)

[2] Epidemiologická situácia na Evanjelickom lýceu (bilingv. štúdium) Vranovská 2, Bratislava (stránka sa otvorí v novom okne)


Milí návštevníci,

vitajte na stránkach Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea. Okrem kvalitného vzdelania majú žiaci našej školy príležitosť zažiť aj množstvo akcií najrôznejšieho druhu, ako:

no okrem toho sú aj konkurenciou žiakom z iných škôl v rôznych súťažiach:

O tom, že majú príležitosť zúčastniť sa aj najrôznejších exkurzií a výletov (napríklad Cern v Ženeve, Lyžiarsky výcvik, Adventnej Viedne, FabLab, a iné), diskusií a prednášok (Encyklopédia spravodlivých, Dnešní otroci, Bezpečné surfovanie, a iné) svedčí aj kopa článkov s fotogalériami, ktoré nájdete v našom blogu (vpravo hore).

 


Naša škola (anglické bilingválne gymnázium) je zapojená do projektu JA Slovensko, ktorý je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku.
Aktuálne sú naši žiaci zapojení do projektu JA Firma, ktorá simuluje reálne podnikanie – majú tak možnosť vyskúšať si všetky aktivity, ktoré sa viažu k podnikateľskej činnosti.
Žiaci maturitného ročníka navyše na seminári z ekonómie prostredníctvom online učebnice preniknú do tajov ekonómie a naučia sa uvažovať a rozhodovať sa ekonomicky. Takto aj cez tieto predmety dostávajú komplexné vzdelanie porovnateľné so vzdelaním, ktoré získavajú žiaci v 123 krajínách sveta v rámci JA Worldwide (39 krajín z toho patrí do JA Europe).


horebpet-logoNaša škola je súčasťou aj projektu HorebPET, ktorý (ako sa uvádza na ich oficiálnej stránke “sa zameriava na veci ťažšie uskutočniteľné. Pravda, zbieranie malých PET-vrchnákov nie je až také ťažké. Ťažké je však v zbieraní vytrvať, pretože ak majú vrchnáky pomôcť, musí ich byť veľa. Takže ak sa spolu s nami rozhodnete vytvárať “hory” PET-vrchnákov a vytrváme, zdanlivo nepatrné veci dokážu aj veľké hory prenášať.” 

Viac informácií o tomto projekte si prečítajte v tomto článku.

Upcomings

Dobručko – príprava na prijímacie pohovory

Začína: 13.03.2021

Končí: 24.04.2021

Miesto konania: Online

Milí nádejní lýceisti!

Zápis do prvého ročníka EZŠ pre šk. rok 2021/2022

Začína: 23.04.2021

Končí: 24.04.2021

Miesto konania: Palisády 57

Zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022 na plnenie povinnej školskej dochádzky sa v Evanjelickej základnej škole, Palisády 57, Bratislava uskutoční na pracovisku školy v termínoch: 23. 4. 2021 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod. 24. 4. 2021 (sobota) od 9.00 do 12.00 hod. Budeme radi, akRead More

Dve percentá pre lýceum

Začína: 08.02.2021

Končí: 30.04.2021

Prijímacie konanie do bilingválnej sekcie s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým

Začína: 15.02.2021

Končí: 12.05.2021

Miesto konania: Vranovská 2

 

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.