Vyber si školu, ktorá formuje osobnosti

Základná škola - Osemročné gymnázium - Anglické bilingválne gymnázium

Škola s bohatou históriou, ktorá je hrdá na svojich študentov, absolventov i učiteľov.

Vitajte!

Výsledky prijímacích pohovorov na Evanjelické lýceum (5-ročné bilingválne štúdium) pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

kliknutím na odkaz nižšie [1] otvoríte podstránku našej školy, na ktorej sú zverejnené výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium na Evanjelickom lýceu v Bratislave v šk. roku 2020/2021.

[1] Výsledky prijímacieho konania do päťročného bilingválneho programu Evanjelického lýcea pre školský rok 2020/2021 (stránka sa otvorí v novom okne).


Informácie k obnovenému vyučovaniu na EZŠ Palisády 57 (od 1. júna 2020)

Vážení rodičia,

Aktuálne informácie, pokyny a dokumenty k obnoveniu vyučovania žiakov Evanjelickej základnej školy na Palisádach 57, BA, nájdete na [2] Edupage stránke EZŠ v menu Obnovené vyučovanie.

[2] Edupage stránka Evanjelickej základnej školy – Obnovené vyučovanie


Informácie ohľadom epidemiologickej situácie

Vážení rodičia, milé študentky, milí študenti, milí návštevníci,

Aktuálne informácie o epidemiologickej situácii v súvislosti s prevádzkou škôl sú zverejňované na Edupage stránkach:

Edupage stránka Evanjelického lýcea

Edupage stránka Evanjelickej základnej školy


Oznámenie o spôsobe záverečného hodnotenia v šk. roku 2019/2020

Vážení rodičia, milé študentky, milí študenti,

na úvodnej Edupage stránke oboch našich škôl je zverejnené oznámenie o spôsobe záverečneho hodnotenia v šk. roku 2019/20.

Edupage stránka Evanjelického lýcea

Edupage stránka Evanjelickej základnej školy


Milí návštevníci,

vitajte na stránkach Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea. Okrem kvalitného vzdelania majú žiaci našej školy príležitosť zažiť aj množstvo akcií najrôznejšieho druhu, ako:

no okrem toho sú aj konkurenciou žiakom z iných škôl v rôznych súťažiach:

O tom, že majú príležitosť zúčastniť sa aj najrôznejších exkurzií a výletov (napríklad Cern v Ženeve, Lyžiarsky výcvik, Adventnej Viedne, FabLab, a iné), diskusií a prednášok (Encyklopédia spravodlivých, Dnešní otroci, Bezpečné surfovanie, a iné) svedčí aj kopa článkov s fotogalériami, ktoré nájdete v našom blogu (vpravo hore).

 


Naša škola (anglické bilingválne gymnázium) je zapojená do projektu JA Slovensko, ktorý je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku.
Aktuálne sú naši žiaci zapojení do projektu JA Firma, ktorá simuluje reálne podnikanie – majú tak možnosť vyskúšať si všetky aktivity, ktoré sa viažu k podnikateľskej činnosti.
Žiaci maturitného ročníka navyše na seminári z ekonómie prostredníctvom online učebnice preniknú do tajov ekonómie a naučia sa uvažovať a rozhodovať sa ekonomicky. Takto aj cez tieto predmety dostávajú komplexné vzdelanie porovnateľné so vzdelaním, ktoré získavajú žiaci v 123 krajínách sveta v rámci JA Worldwide (39 krajín z toho patrí do JA Europe).


horebpet-logoNaša škola je súčasťou aj projektu HorebPET, ktorý (ako sa uvádza na ich oficiálnej stránke “sa zameriava na veci ťažšie uskutočniteľné. Pravda, zbieranie malých PET-vrchnákov nie je až také ťažké. Ťažké je však v zbieraní vytrvať, pretože ak majú vrchnáky pomôcť, musí ich byť veľa. Takže ak sa spolu s nami rozhodnete vytvárať “hory” PET-vrchnákov a vytrváme, zdanlivo nepatrné veci dokážu aj veľké hory prenášať.” 

Viac informácií o tomto projekte si prečítajte v tomto článku.

Upcomings

There are no upcoming events.

© 2020: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.